TÜBİTAK Marmara Teknokent Aralık 2018 Haber Bülteni

Ekleme Tarihi 20.12.2018

Birleşmiş Milletler (Bm) Teknoloji Bankası Genel Müdürü Tübitak Marmara Teknokent’ti Ziyaret Etti.

Türkiye ve BM arasında 27 Eylül 2017 tarihinde En Az Gelişmiş Ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefiyle imzalanan 'Ev Sahibi Ülke Anlaşması'  kapsamında kurulan, Teknoloji Bankası'nın ilk Genel Müdürü  Sayın Joshua Phoho Setipa ve beraberindeki heyet TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Okur’u ziyaret etti.

Ziyarette Teknoloji Bankasında gerçekleşecek çalışmalar ve ikili işbirlikleri hakkında görüşüldü. TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Okur, Teknoloji Bankası Genel Müdürü Sayın Joshua Phoho Setipa’a yeni görevinde başarılar diledi.

KÜSİ Çalışma Grubu Ve Kocaeli Osb Müdürleri

Tübitak Marmara Teknokent’te Buluştu.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın İlhan AYDIN başkanlığında Kocaeli’ de faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)’ nin Bölge Müdürleri, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) çalışma grubu ve T.C. Ticaret Bakanlığı yetkileri tarafından TÜBİTAK Marmara Teknokent’te yapılan ziyarette, kahvaltı organizasyonun ardından KÜSİ Çalışma Grubu          İl Temsilcisi Sayın Prof. Dr. Engin Özdemir, katılımcılara KÜSİ hakkında bir tanıtım sunumu gerçekleştirdi. Sayın Özdemir sunumunda genel olarak ülkemizde Kamu – Üniversite - Sanayi İşbirliği'nde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal inovasyon ekosisteminde bu işbirliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma konulardan bahsetti.

TÜBİTAK Marmara Teknokent TTO yöneticisi Deniz YAYLA ve TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölge Müdürü Bekir AKGÜN’ün açılış konuşmaları ardından T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ nden Uzman Sayın Ümit Ateşağoğlu, Turquality ve teşviklerinden bahsetti.

Gerçekleşen sunumun ardından TÜBİTAK  Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve  Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Okur ile birlikte Ar-Ge binası gezilerek teknokentte faaliyet gösteren İmplantek firması ziyaret edildi.

TÜBİTAK Marmara Teknoknet İle Adres Patent İşbirliğinde “Patent Bilgilendirme Semineri” Gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Marmara Teknokent ve Adres Patent işbirliği ile Patent Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi. TÜBİTAK Marmara Teknokent eğitim salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Adres Patent Üniversite Projeleri Müdürü Seval Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Sayın Yılmaz yapmış olduğu bilgilendirme sunumunda nelerin patent olabileceği, ulusal ve uluslararası patent süreçleri, çalışmaların patentlenebilir buluşlara dönüşme süreci, süreç yönetimi ve dosya takibi konularında bilgilendirme yaptı. Seminer soru-cevap ile tamamlandı.

TÜBİTAK Marmara Teknokent - Marka İşbirliği İle Ufuk 2020 Kobi Aracı  (Sme Instrument 1) Proje Eğitimi Gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Marmara Teknokent ve T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ortaklığıyla gerçekleştirilen eğitim kapsamında KOBİ'lerin proje taslaklarının olgunlaştırılması ve eğitim süresi içerisinde iş planlarının eğitmenlerle oluşturulması ve Fizibilite Desteği (Faz-1) için resmi başvurunun gerçekleştirilmesi hedeflenerek, KOBİ'lerin KOBİ Aracına başvurularının tamamlanabilmesi için 7 günlük eğitim düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 KOBİ Aracı (SME Instrument), temel olarak inovatif bir fikrin oluşturulması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi üzerine AB tarafından geliştirilmiş aşamalı bir destek programıdır. KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlandı.

Gerçekleştirilen kampta,

  • KOBİ’ lerde HORİZON 2020 SME Instrument konusunda farklılık yaratmak,
  • U2020 KOBİ aracı kapsamında başvuru yapmış kuruluşların bir araya getirerek başvuru sürecindeki deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak,
  • U2020 KOBİ aracı hakkındaki gelişmeler, öncelik alanları ve diğer teknik hususlar konusunda bilgilerini güncellemek,
  • Önceki proje başvurularını inceleyerek güçlü ve zayıf yönlerinin analizlerini yapmak,
  • Türkiye’den ve diğer ülkelerden Kobi aracı kapsamında desteklenen proje örnekleri ile kendi projeleri özelinde karşılaştırmalı analiz yapmak,
  • Projelerini geliştirilmesi ve destek alma olasılıklarının arttırılması amacıyla gerekli bilgi, beceri ve kapasite artırımı ile uzman desteğini sağlamak,
  • Projelerin zayıf yönlerinin güçlendirilerek yeniden başvurulmasına katkıda bulunulması hedeflendi.

Kampa daha önce SME Instrument Proje başvurusu yapmış fakat kabul edilmemiş firmaların yanı sıra ilk kez proje başvurusu gerçekleştirilecek firma temsilcileri katılım sağladı. Eğitim TÜBİTAK  Marmara Teknokent  danışmanı Ufuk Atalay tarafından verildi.

TÜBİTAK Marmara Teknokent İle Fatih Belediyesi Arasında “Fatih Yepgem” Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı

TÜBİTAK Marmara Teknokent ve Fatih Belediyesi arasında İstanbul ilinde yer alan üniversite öğretim görevlileri, üniversite lisans programları son sınıf öğrencileri, lisans ve üstü programları mezunları, tekno-girişimci adayları, KOBİ'ler ve diğer teknoloji tabanlı fikirleri olan kişilerin, yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek üzere katma değeri, teknoloji ve biIgi yoğunluğu yüksek Ar-Ge / Yenilik projelerini ülke ekonomisine ve ihracatına katkı vermesi, küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma ekosistemine destek verebilmesi amacıyla    “FATİH YEPGEM” programı işbirliği protokolü imzalandı.

TÜBİTAK Marmara Teknokent’ te gerçekleştirilen imza törenine TÜBİTAK Marmara Teknokent ’Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Okur, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Okan Erhan Oflaz ve beraberindeki heyet katıldı.

İlgili Görseller