‘Mentör-Mentee Eşleştirme Programı’ başlıyor!

Ekleme Tarihi 23.10.2019

‘Mentör-Mentee Eşleştirme Programı’ başlıyor!

TGBD, olgun TGB’lerin (Mentör) yeni kurulan ve/veya gelişmekte olan TGB’lere (Mentee) bilgi ve tecrübe aktarımını ve teknoparklar arasında bilgi transferini hızlandırmak amacıyla Kasım 2018-Mayıs 2019 döneminde gerçekleştirdiğimiz ‘Mentör-Mentee Eşleştirme Programı’ kapsamında 6 aylık ilk periyodu tamamlamış bulunmaktayız. Program çıktıları aşağıdaki gibidir:

  • Mentee TGB’lerin yapısı değerlendirilerek entegre edilebilecek stratejiler belirlenmiş,
  • Teknoparklar arasında birimlerin (TTO, Kuluçka Faaliyetleri, vb.) tanıtımı yapılmış,
  • Ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinin yapısal durumunun incelenmesi ve personelin eğitimine katkı sağlanmış,
  • Mevcut proje süreçleri ile ilgili bilgi paylaşımları yapılmıştır.

Projemiz kapsamında TGB’lerin kanun ve yönetmelik doğrultusunda doğru işleyiş ve düzenlemelerle faaliyet gösterebilmeleri, karşılaştıkları sorunlara destek ve tavsiyelerle hızlıca çözüm bulmaları Mentee TGB’lere yol haritası oluşturabilmek adına yerinde ve doğru adımlar atılmıştır.

Programa 7 Mentör ve 7 Mentee katılım sağlamıştır.

Programı iyileştirmek için gerçekleşen seanslara ilişkin katılımcılarımızdan aldığımız görüş, öneri ve destekler için ayrıca teşekkür ederiz.

Oluşturduğumuz Mentörlük Mekanizmasının TGB’lerin gelişimine katkı sağlaması amacıyla görüş, öneri ve talepleriniz doğrultusunda programı Kasım 2019-Mayıs 2020 döneminde tekrar başlatmayı planlamaktayız.

Bu çerçevede; Programa Mentör ya da Mentee olarak katılmak isteyen teknoparklar bize 18 Ekim 2019 tarihine kadar haber verebilir.