Arama Toplantısı : Teknokentlerde Yer Alan Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Küreselleşmesi İçin Kritik Unsurlar

Ekleme Tarihi 5.12.2019

Türkiye’de Öncü 2 Dernek Tarafından ''Teknokentlerde Yer Alan Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Küreselleşmesi İçin Kritik Unsurlar'' Başlıklı Arama Toplantısı Düzenlendi!

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nın hedefi doğrultusunda ve bu hedefleri yakalamak amacıyla teknoparklarda yer alan bilişim firmalarının etkinliğini değerlendirmek ve artırmak amacıyla; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) organizasyonunda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ev sahipliğinde “Teknokentlerde Yer Alan Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Küreselleşmesi İçin Kritik Unsurlar’’ başlıklı Arama Toplantısı gerçekleştirildi.

Çalıştay, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk İNALTEKİN ve Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi AKTEPE’nin açılış konuşmaları ile başladı. Türkiye Bilişim Derneği Merkez İcra Kurulu Başkanı Aydın KOLAT ‘’11. Kalkınma Planı Doğrultusunda Teknolojik Gelişmeler ve Hedefler’’ konusu hakkında bilgi verdi. Moderatörlüğünü Mahmut KİPER’İN üstlendiği çalıştay, çalışma yönteminin tanıtılması ve ilk oturumun açılışı ile başladı.

Kamu Kuruluşları, üniversiteler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılım gösterdiği çalıştayda; elde edilen ortak bilgi birikimi ile katma değerli ürün ve hizmetlerin sunulmasına yönelik faaliyetlere ışık tutarak, ülkemiz adına daha etkin, doğru, uygulanabilir strateji ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak adına belirlenen konu başlıkları çerçevesinde sorunlar öncelikledirilerek, öncelikli sorunlar için eylem planları hazırlandı.

Toplantıda;

  • Yazılım İhracatı ve Ekosistemi (mevzuat, destekler, kural ve normlar, standartlara uyum ve belgelendirme, pazar istihbaratı vb.)
  • Yazılım Ar-Ge’si, Ar-Ge Sonuçlarının Ticarileşmesi, Fikri Haklar ve Bu Kapsamda Markalaşma
  • İnsan Kaynakları (nitelikli istihdam, beceriler ve kapasiteler, eleman sirkülasyonu, beyin göçü vb.)
  • İlişki ve İş Birliği Ağları (kümeleşme, üniversite-sanayi iş birliği, kurumsallaşma, koordinasyon, şemsiye örgütler vb.)

Konuları ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Çalıştay, grup çalışmaları sonucunda sorunların analiz edilerek ortaya atılan fikirlerin sentezlenmesi, sunum ve sonuç değerlendirmeleri ile sona erdi.

 

İlgili Görseller