Mentör-Menti Eşleştirme Programı

TGB’ler Arası Mentorluk Programı; olgun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (mentor) ile yeni kurulan ve/veya gelişmekte olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (menti) arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını hızlandırmak, teknolojik üstünlüğün sürdürülebilir bir şekilde gelişimini sağlamak, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetimi konusunda uzmanlık kazandırarak yönetsel yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla 2017 Ekim ayında Derneğimiz tarafından başlatılarak yürütülen mentorluk mekanizmasıdır.

Program; mevzuat (kanun ve yönetmelikteki yeni gelişmeler, uygulama örnekleri), tesis yönetimi (yönetici şirket organizasyon yapısı, temizlik güvenlik hizmetleri vb.), katma değerli hizmet (kuluçka merkezi, eğitimler, hızlandırıcılar, heyetler vb.) konularını ve yönetim sürecindeki bütün iş ve işlemleri kapsamakta olup saha ziyaretleri, geçici personel ağırlama, çevrim içi/fiziki dönemsel toplantı yöntemleri, e-mail ve telefon gibi yöntemlerle her zaman iletişim içeren ve ilişkiye dayalı bir süreçtir. Görüşme aralıkları, mentor ve mentinin uygun bulduğu ve ihtiyaç duyduğu tarihlerde isteğe bağlı olarak belirlenmekte olup, program süresi 6 ay ya da 1 yıllık dönemleri kapsamaktadır.

Programın uygulama alanını genişletebilmek, etkisini ve verimliliğini arttırabilmek için Haziran 2020 dönemi itibariyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerine alınmıştır.  Mentor ve menti eşleşmelerinin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasının akabinde sürece ilişkin koordinasyon Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği tarafından yürütülmektedir. Dördüncü aşamadan itibaren T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vasıtası ile program, tüm Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin içinde yer aldığı gönüllülük esasının gözetilmediği bir uygulamaya dönüşmüştür.

  • Mentör-Menti Sistemi
  • Taraflar arasında bilgi ve deneyim alışverişi
  • Süre: 6 Ay - 1 yıl
  • Değerlendirme Biçimi : Mentörlük Takip Formu
  • Eşleşme Durumu : Mentör TGB, Menti TGB

İlgili Görseller