Amaçlar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’nin vizyonu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ya da diğer bir ifade ile teknoparklar arasında bilgi paylaşımı sağlamak amaçlı işbirliği kurmaktır. Teknopark işletimi ve yönetimi konusunda standartları belirlemek, Teknopark performanslarını arttırmak amaçlı etki değerlendirme konusunda kriterler geliştirmek, ülkemizde Ar-Ge yatırımı ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesinde görüş ve öneri paylaşmak da derneğimizin temel amaçları arasındadır. Ayrıca Kamu-Sanayi-Üniversite arasında işbirliğini güçlendirmeye ve toplumun teknoloji ve Ar-Ge konusundaki bilgi ve duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar derneğimiz bünyesinde yürütülmektedir.