Biz Kimiz

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD); 25 Ağustos 2010 tarihinde Ankara’da 15 kurucu üye ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında iş birliğini geliştirmek ve güç birliği oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

2022 yılında 12. Yılına gelen Derneğimiz halen Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ilgili tek çatı kuruluştur. Derneğimizin Temmuz 2022 itibariyle 53 üyesi bulunmaktadır.  

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, bulundukları bölgelerde, girişimciler, sanayiciler, üniversiteler, araştırma kurumları gibi farklı teknoloji paydaşlarını bir araya getirerek onlara çeşitli teşvik mekanizmaları ile nitelikli fiziksel altyapı ve katma değerli hizmetler sunan ekosistemler yaratmakta, paydaşlarını ileri teknoloji üretimine teşvik etmekte ve uluslararası rekabet gücünün artmasına katkı sağlamaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, Türkiye’de yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı için ortak bir platform oluşturarak, Ar-Ge ekosistemindeki paydaşlarla iş birlikleri kurarak bu ekosistemin gelişimini desteklemektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri işletimi ve yönetimi konusunda standartları belirlemek, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin performanslarını artırmak amaçlı etki değerlendirme konusunda kriterler geliştirmek, ülkemizde Ar-Ge yatırımı ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda görüş ve öneriler paylaşarak üyeler arasında bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamaktadır. Kamu, sanayi ve üniversiteler arasında iş birliğini güçlendirmek ve toplumun teknoloji konusunda duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmalar da yapmakta, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin gelişimini destekleyici toplantı, seminer ve çalıştaylar düzenleyerek üyelerini bilgilendirmekte, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak araştırma gezileri ve yarışmalar düzenlenmesi için organizasyonlar yapmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği; dünya çapında yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgelerini aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Teknoparklar Birliği’nin (IASP) partnerleri arasında yer almaktadır.