Yürütülen Çalışmalar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, TGB’lerde karşılaşılan sorunların tespit edilip çözülmesi amacıyla her ay dernek toplantılarının düzenlenmesi; ulusal ve uluslararası projelerde yer alınması ve proje geliştirilmesi; TGB’lerin gelişiminin teşvik edilmesi ve yaratıcılığın gelişmesi amacıyla araştırma gezileri ve yarışmalar düzenlenmesi; yurt içi ve yurt dışında TGB’lerle ilgili dernek ve kuruluşlara üye olunması ve bu alanlarda yapılan yönetmelik ve mevzuat çalışmalarının takip edilmesi ve TGB’lerle ilgili mevzuat konusunda görüş ve öneri oluşturulması ve bu amaçla gerekli toplantıların organize edilmesi gibi faaliyetler yürütmektedir.