VİZYONUMUZ

Dernek olarak vizyonumuz; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında bilgi paylaşımı sağlamak amaçlı işbirliği kurmaktır. TGB işletimi ve yönetimi konusunda standartları belirlemek, TGB performanslarını arttırmak amaçlı etki değerlendirme konusunda kriterler geliştirmek, ülkemizde Ar-Ge yatırımı ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesinde görüş ve öneri paylaşmak da derneğimizin temel amaçları arasındadır. Ayrıca Kamu-Sanayi-Üniversite arasında işbirliğini güçlendirmeye ve toplumun teknoloji ve Ar-Ge konusundaki bilgi ve duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar da yürütmekteyiz.

Biz Kimiz

Biz Kimiz

TGBD, Türkiye’nin teknoloji geliştirme bölgeleri ağıdır.  25 Ağustos 2010 tarihinde 15 kurucu üye ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve güç birliği oluşturmak amacıyla kurulmuştur.  2019 yılı itibariyle üye sayısı 45'e ulaşmıştır. Türkiye’deki aktif teknoparkların tamamına yakını TGBD üyesidir. “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği” dernek tüzüğünün Ankara Valiliğince 06-098-084 kütük numarası ile onaylanmasıyla dernek faaliyetlerine başlamıştır.