TGBD Akademi Eğitimi

Derneğimizin başlıca amaçlarından biri olan Türkiye’deki Teknoparkların gelişimine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi kapsamında “TGBD Akademi Programı’’ 2015 yılında başlatılmıştır.

TGBD-Akademi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’nin üye TGB Yönetici Şirketlerinin ve diğer TGB’lerin personel ve yöneticilerine yönelik oluşturduğu, içeriği güncel ortam ve taleplere göre şekillenen bir eğitim programıdır.

1. Eğitim @Cyberpark / 8 Haziran 2015

 • Teknoparklara Giriş
 • Teknopark Kavramı ve TGB’lerin Bugünkü Durumu
 • Teknopark Fonksiyonları ve Modellemesi, Kurumsal Birimler
 • Teknopark Hizmetleri ve Firma Beklentileri
 • Teknopark Operasyonel Süreçleri

2. Eğitim @Teknopark İstanbul / 28 Ağustos 2015

 • Teknoparklarda Vergi Uygulamaları ve Tesis Yönetimi
 • Teknopark Kavramı ve TGB’lerin Bugünkü Durumu
 • Teknoparklarda Tesis Yönetimi
 • Teknoparklarda Vergisel ve Mali Uygulamalar
 • Teknoparklarda Vergisel ve Mali Uygulamalar-TGB Uygulamalarından Örnekler

3. Eğitim @Cyberpark / 20 Aralık 2016

 • Teknokent / Teknopark Yönetici Şirketleri için Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • Eğitim @Cyberpark / 19 Şubat 2018

4. Eğitim @Cyberpark / 16 Şubat 2018

 • Firma Kabul Süreçleri
 • Bölge Dışında Geçirilen Süreler
 • Teknopark Teşvikleri(Kurumlar Vergisi, KDV, Personel Gelir Vergisi, Gümrük Vergisi Muafiyetleri)
 • 19 Ekim 2017 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı

5. Eğitim @İTÜ Arı Teknokent / 2 Ekim 2018

 • Firma Kabul Süreçleri
 • Bölge Dışında Geçirilen Süreleri
 • Teknopark Teşvikleri(Kurumlar Vergisi, KDV, Personel Gelir Vergisi, Gümrük Vergisi Muafiyetleri)
 • 19 Ekim 2017 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı

6. Eğitim @Ostim Teknopark / 01-02 Temmuz 2019

 • Firma Kabul ve Proje Değerlendirme Süreçleri
 • Bölge Dışında Geçirilen Süreler
 • Vergi Teşvikleri
 • Pratikte Teşvik Uygulamaları
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ön Kuluçka, Kuluçka ve Hızlandırıcı Programların Tasarlanması ve Uygulanması
 • Teknoloji Transfer Ofisi Yapısı ve İşleyişi
 • Erken Aşama Yatırımcılık (Melek Yatırımcılık ve Risk Sermayesi)

İlgili Görseller