Üyelik Koşulları

Üye Olma Şartları

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) Yönetici Şirketleri başvuruları halinde derneğe üye olabilir.

Üyeliğe Kabul

Üye şartlarını taşıyan kişilerin Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir.

Onursal Üyelik

Geçmişte 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulan TGB’lerin Yönetici Şirketlerinde hizmet etmiş veya yazılım ve teknoloji geliştirme konusunda çalışmalar yapmış üniversite öğretim üyesi veya öğretim elemanı, araştırmacı, bürokrat, politikacı, işadamı ve benzeri sıfatlarla katkıda bulunmuş kişiler Onursal Üye olabilir. Onursal Üye olabilmek için üyeliğe önerilmiş olmak gerekir. Onursal Üyeler derneğe herhangi bir aidat ödemezler. Onursal Üyelerin danışma organı dışında dernek organlarına katılma ve oy kullanma hakkı yoktur.
Onursal Üyeler Yönetim Kurulu asıl üye sayısının en az 2/3’ünün onayı ile Dernek Genel Kuruluna önerilir. Şartları taşıyan ve önerilen kişiler Genel Kurul Kararı ile derneğe Onursal Üye olarak kabul olunurlar.