Üyelik Koşulları

Üye Olma Şartları

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) Yönetici Şirketleri başvuruları halinde derneğe üye olabilir.

Üyeliğe Kabul

Üye şartlarını taşıyan kişilerin Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir.