Biruni Teknopark

30 Aralık 2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile Biruni Üniversitesine ait Teknoloji Geliştirme Bölgesi yasal kimliğine kavuşmuştur. TGB alanımız İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesinde 6.821,56 m2'lik bir alana sahiptir.

“BİRUNİ TEKNOPARK” olarak; girişimcilerin Ar-Ge çalışmalarını yürütecekleri gerekli altyapı ve teknik destek sağlanarak, dünya pazarlarında rol almalarını sağlayacak katma değeri yüksek üretim yapacak olan, ileri teknoloji kullanan/üreten araştırma geliştirme şirketlerinin doğuşunu, gelişimini ve büyümesini desteklemek hedeflenmektedir.

İletişim Bilgileri

Kazlıçeşme, Cinoğlu Çk. No:4, 34020 Zeytinburnu/İstanbul
+90 212 416 46 46

Bizimle İletişime Geçin