Çanakkale Teknopark

Çanakkale Teknopark (Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş) yaklaşık 135.000 m2 lik yatırım alanı içerisinde; 31 Mayıs 2012 tarihinde kurulmuş, 6   Nisan 2014  tarihinde ise aktif olarak faaliyete geçmiştir. Bölgenin 40.000 m²’lik kısmını Ar-Ge yatırım alanı, 40.000 m²’lik kısmını Açık Sosyal Kültürel Alan ve Sosyal Tesis, geri kalan kısmını ise Ar-Ge ofis alanları, idari birimler, teknoloji transfer ofisi, ön kuluçka ve kuluçka merkezleri ile etkinlik alanları oluşturmaktadır.

Çanakkale Teknopark bugün itibarı ile 35 firma ile % 100 doluluk oranına ulaşmış bulunmaktadır. Toplam istihdam sayımız 94 kişi olup bünyemizde 31 adet girişimci şirket, 4 adet de kuluçka firması 12 farklı sektörde faaliyet göstermektedir.

Bünyemizdeki firmaların sektörel dağılımlarına baktığımızda % 43 ‘ünü yazılım, % 14 ‘ünü jeoloji, % 10 ‘unu endüstriyel ürünler, % 7 ‘sini gıda , % 7’sini tarım , % 3 ‘lük dilimlerini ise yenilenebilir enerji, astronomi, denizcililk, mobilya, tekstil, inşaat ve savunma sanayi oluşturmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle yapımına başladığımız  8.500 m2’lik yeni Ar-Ge binamız tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Çanakkale Teknopark; girişimcilerimize yönetim desteği, teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentörlük, kritik işbirlikleri için eşleştirme hizmetleri (networking), öğrencilere iş fikri geliştirme ve iş modeli oluşturma konusunda eğitimler vermekte, ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilik etkinlikleri düzenlemekte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde yapılan akademik çalışmaların katma değere dönüşmesi için, fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında bilgilendirme ve patent vekilliği hizmetleri vermekte, şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması konularında rehberlik etmektedir.

İletişim Bilgileri

Çanakkale Teknopark Yerleşkesi, Sarıcaeli 17100 Çanakkale
+90(286) 243 00 77

Bizimle İletişime Geçin