Çanakkale Teknopark

Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş., 31.05.2012 tarihinde kurulmuş olup, 06.04.2014 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Bölge alanı toplam 135.000 m²’dir. Bölgenin 40.000 m²’lik kısmı ar-ge ve proje yatırım alanları, 40.000 m²’lik kısmı açık sosyal kültürel alan ve sosyal tesisler, geri kalan kısmı ise ar-ge ofis alanları, idari birimler, teknoloji transfer ofisi, ön kuluçka ve kuluçka merkezleri ile etkinlik alanları olarak planlanmıştır.

Çanakkale Teknopark İdari Binası(Yeni Hizmet Binası) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle17 Şubat 2019 tarihinde açılarak hizmete girmiştir. 75 adet kiralanabilir ofis, 8 laboratuvar, ön kuluçka-kuluçka merkezleri, seminer- toplantı salonları ve ortak kullanım alanları ile faaliyete geçen yeni yapı 8.500 m² kapalı alana sahiptir. Yeni yapının tamamlanması ile bölgenin kullanılabilir toplam kapalı alanı yaklaşık 10.000 m² olmuştur.

Çanakkale Teknopark girişimci firmalarına; Yönetim desteği, teknik ve idari konularda danışmanlık, kritik işbirlikleri için eşleştirme hizmetleri (networking), öğrencilere iş fikri geliştirme ve iş modeli oluşturma konularında mentörlük vermekte ve girişimcilik, inovasyon, mevzuat başlıkları altında çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde geliştirilen proje ve akademik çalışmaların katma değerli ürünlere dönüşebilmesi için, fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri vermekte olup, şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma gibi konularda girişimcilerine rehberlik etmektedir.

İletişim Bilgileri

Çanakkale Teknopark Yerleşkesi, Sarıcaeli 17100 Çanakkale
+90(286) 243 00 77

Bizimle İletişime Geçin