DEPARK

Sanayi, kamu kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma altyapılarının aynı ortamda Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürüttükleri, aralarında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği bir ekosistem olan DEPARK 2013 yılında kurulmuştur. DEPARK A.Ş.’nin %77,33’lük hissesi Dokuz Eylül Üniversitesi’ne aittir. Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurma izni Bakanlar Kurulunun 17.12.2012 tarihindeki toplantısında alınan 2012/4085 sayılı kararın ve 03.01.2013 Tarih ve 28517 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla verilmiştir.

Bugün 100’ün üzerinde Ar-Ge firmasına, 1200’e yakın Ar-Ge personeline ev sahipliği yapan DEPARK, Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Alfa ve Beta Binaları (TGB-1) ve Balçova Yerleşkesi’nde bulunan Zeytin Binası ve Nar Kompleksinde (TGB-2) faaliyetlerine devam etmektedir.  

Ar-Ge ve inovasyon tabanlı projeler ve işbirlikleri ile yerel ve ulusal kalkınma hedefli girişimciliğin gelişimine katkı sunan DEPARK, farklı sektörlerden şirketlere ait Ar-Ge projelerini desteklemekte, girişimci adaylarına ve girişimcilere yönelik ön-kuluçka ve kuluçka süreçleri yanında yatırımcı bulma, tanıtım, mentörlük ve şirketleşme/uluslararasılaşma gibi birçok avantaj ve hizmeti paydaşlarına sunmaktadır.

Vizyon

Türkiye’de yüksek teknoloji üretiminin ve teknolojik girişimciliğin öncü ve lider teknoparkı olmak.

Misyon

Araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan teknolojinin, ekonomik ve sosyal faydaya dönüşebilmesi için tüm paydaşlara yenilikçi ve bütünleşik hizmetler sunmak.

Türkiye’nin İlk Sağlık İhtisas Teknoparkı olan DEPARK, sağlık alanında yeni projelere ve işbirliklerine açık, inovasyon vizyonu üzerine kurulmuş bir teknoparktır. Ar-Ge ve inovasyon ikliminin ihtiyaç duyduğu yenilikçi atmosferi ile DEPARK, geliştirilen teknolojilerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişiminde ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlamanın yanında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin önemli bir projesi olan TÜBİTAK 1513- Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Projesi’ni yürütmektedir.

İletişim Bilgileri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesi Mithatpaşa Cad. No:56 - 20 DEPARK Zeytin Binası Balçova 35340 İzmir
+90 (232) 412 80 00

Bizimle İletişime Geçin