DEPARK

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A. Ş. – DEPARK A.Ş., 17.000 m2 alanı olan TGB-1 Bölgesi Dokuz Eylül Üniversitesinin Tınaztepe Yerleşkesinde (DEPARK Tınaztepe Teknoparkı) ve 10.000 m2 TGB-2 Bölgesi Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Sağlık Yerleşkesinde (DEPARK Salık Teknoparkı) bulunan Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesinin 22 Nisan 2013 tarihinde resmen faaliyete geçmiş Yönetici Şirketidir.

DEPARK Tınaztepe yerleşkesinde yazılım, bilişim, elektronik, ileri malzeme teknolojileri, tasarım, nanoteknoloji, otomotiv, yenilenebilir enerji gibi konularda çalışan girişimci firmalar, DEPARK İnciraltı yerleşkesin de ise biyoteknoloji, sağlık, medikal ve yaşam bilimleri gibi konularda çalışan firmalar yer almaktadır.  Bu kapsamda DEPARK Sağlık Teknoparkının Türkiye’nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı olmasını destekleyen ekosistemini deneyimli Üniversite Hastanesi, ülkemizin en büyük biyomedikal ar-ge yatırımı olan IBG – İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Meslek Okulları ile ideal Sağlık İnovasyon Bölgesi oluşturmaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sırasıyla 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeks çalışmalarında Erken Dönem (1-5 Yıl) Teknoparklar arasında 2014 yılında BİRİNCİ, 2015 yılında İKİNCİ, Türkiye Genel sıralamasında 2014 Yılında YEDİNCİ, 2015 Yılında SEKİZİNCİ sırada yer almıştır. 

DEPARK’ın Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) üyesidir.

Contact Information

Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesi Mithatpaşa Cad. No:56 - 20 DEPARK Zeytin Binası Balçova 35340 İzmir
+90 (232) 412 80 00

Communicate With Us