Ege Teknopark

Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 10 Ağustos 2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ege Üniversitesi Rektörlüğünün %100 hisse sahibi olduğu Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan Yönetici Şirket 13 Kasım 2014 yılında ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi unvanıyla tescil edilmiştir. Kuruluş sürecinde yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile yapılan arama toplantıları sonucunda “yaşam bilimleri ve sağlık” temasında öncelikli olarak faaliyetlerini sürdürmesi planlanan ideEGE.TGB, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren girişimci şirketlere yer tahsisi yapmaya başlamıştır.
 
Şirket ticari unvanı,  29.11.2016 tarihli Yönetim Kurulu ve 20.01.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da alınmış kararlar doğrultusunda; tescil tarihi olan 13.02.2017 itibariyle Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi olarak değiştirilerek ilan edilmiştir.

İzmir’in faal dört Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden biri olarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvurusundan itibaren 1 seneden az bir sürede faaliyete geçirilmiş olan Ege Teknopark, başta “yaşam bilimleri ve sağlık” alanları olmak üzere İzmir ve Bölgede diğer paydaşlar ile işbirliği ve sinerji halinde çalışarak Bölgenin Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini artırarak katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın artmasını hedeflemektedir.
Ege Teknopark; Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) üyesi ve TGBD Yönetim Kurulu üyesidir.
 
 

İletişim Bilgileri

Ege Üniversitesi Kampüsü, Erzene Mahallesi,, Ankara Caddesi, No:172/67 Bornova İZMİR
+90 232 311 44 51

Bizimle İletişime Geçin