GOSB Teknopark

2005 yılında faaliyete geçen GOSB Teknopark A.Ş.; ana faaliyet alanı teknoloji ve teknopark işletimi olan İsrail Tefen Endüstri Parkları ile Türkiye’nin önde gelen organize sanayi bölgelerinden biri olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin (GOSB) bir araya gelmesiyle kuruldu. Tefen ile GOSB; GOSB Teknopark’ın %48’şer oran ile eşit ortağıdır.

 

GOSB Teknoparkın en büyük avantajlarından biri sahip olduğu güçlü ve deneyimli ortaklarıdır. Ortaklarımızdan Gebze Organize Sanayi Bölgesi; Dünya Bankası’nın Türkiye’de örnek gösterdiği, kendi alanında marka olan, birçok ilklere imza atmış olan, Türkiye’nin en modern organize sanayi bölgesidir. GOSB Teknopark, bölgenin sahip olduğu üst seviye alt yapı ve sosyal imkânlardan faydalanmaktadır. GOSB içinde yer alması nedeniyle bünyedeki tüm firmalar, bölge sanayicileriyle yakın ilişkiler kurma ve ortak projeler yapma şansına sahiptir.

 

Diğer ortak Tefen Grubu ise, İsrail’de 1985 yılından beri pek çok Teknopark kurmuş ve işletmektedir. Yüzlerce start-up projeye destek olmuştur. Tefen modeli gençler için istihdam ve eğitim, ülke için katma değer ve ihracat olanakları yaratırken, yaşamsal ve doğal mekânlarla da çalışanlara keyifli bir iş ortamı sunmaktadır. Bu model Teknoparkımızda da uygulanmakta ve birçok katılımcımız ve ortağımız sayesinde yurt dışına açılma, fon yaratma ve ihracat yapma şansına sahip olmaktadır.

 

Ortaklarımızdan Sabancı Üniversitesi, Kocaeli üniversitesi ve yakın ilişkide bulunduğumuz Gebze Teknik Üniversitesi akademik imkânlarıyla, Kocaeli Sanayi Odası ve Gebze Ticaret Odası da kamusal destekleri ve yardımlarıyla katılımcılarımıza destek vermektedirler.

 

GOSB Teknopark bünyesinde bulunan firmalar, yıllık ortalama 10 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor. Bunun dışında firmaların yıllık toplam satışı ise yıllık 200 milyon dolar civarında.

 

Yazılım başta olmak üzere farklı sektörlerde çalışan yaklaşık 130 firma var ve doluluk oranı yüksek.

 

2018 yılı itibarıyla GOSB Teknopark ’a kayıtlı 130 Ar-Ge firması var. Biten proje sayısı 2.908, devam eden proje sayısı 300. AR-GE odaklı bu firmaların kuruldukları günden bugüne dek toplam ihracat rakamı ise 89 milyon dolar düzeyinde. 

 

GOSB Teknopark’ın hedefleri 

• Türkiye’nin AR-GE potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak,

• Ülkenin katma değeri yüksek ihracat potansiyelini arttırmak,

• Ülkeye yabancı sermaye girişini arttırmak, 

• Dışa bağımlılığı azaltmak, 

• Türkiye’ye dışarıdan gelecek beyin göçünü arttırmak,

• Kalifiye iş gücüne sahip istihdam sağlanması için fırsat yaratmak

• Genç girişimcileri desteklemek, onlara gelişme ve büyüme ortamını sağlamak

 

İnovasyon ve AR-GE'ye dayalı şirketlerin kurulmasını teşvik etmek üzere sunduğu destek hizmetlerinin yanı sıra, bu firmalara, yüksek nitelikli ofisler ile pilot tesis kurmak amaçlı 6 m yüksekliği olan 315 m2 üretim alanı ve 10 mt yüksekliği olan 440 m2 üretim alanı sağlayan GOSB Teknopark A.Ş.; üniversite iş birliğini ilerleterek, teknoloji ağırlıklı üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilerini benimsemeleri için elverişli ortam yaratmayı esas alıyor.  

İletişim Bilgileri

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Kemal Nehrozoğlu Cd. 400 Sk. 41480 Gebze Kocaeli
+90 262 678 88 00
+90 262 678 88 88

Bizimle İletişime Geçin