InnoPark

Konya Sanayi Odası önderliğinde kurulmuş olan Konya TGB, Türkiye'nin 60. Teknoloji Geliştirme Bölgesidir. Bölgenin 4691 sayılı kanuna göre yönetimi InnoPark Konya TGB Yönetici A.Ş. ünvanlı şirket tarafından üstlenilmiş olup Bölgenin tescilli ticari markası InnoPark'tır. Innopark A.Ş.; Ar-Ge, tasarım veya yazılım geliştirme faaliyetleri yürüten veya teknolojik ürünlerin üretimini yapan teknoloji firmalarına inovasyon faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları kaynaklar, imkanlar ve işbirliklerini sunmaktadır.  

Konya TGB, Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulmuş olan ve ağırlıklı hissesi Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesine ait olan bir bölgedir. Bununla birlikte, Orta Anadolu bölgesindeki 7 üniversite Innopark A.Ş.’nin ortağıdır.

Konya TGB’nin öncelikli amacı bünyesinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirilen ürünlerin üretildiği üretim odaklı bir TGB olmaktır.