İstanbul Teknokent

2011 yılında tamamlanarak İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nde faaliyete geçen İstanbul Teknokent’in ana hizmeti, Ar-Ge faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşlara, kiralama yöntemiyle nitelikli ofis sağlamak, ülke sanayinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

İstanbul Teknokent bünyesinde oluşturulan üniversite-sanayi işbirliği ve bu işbirliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan projeler sayesinde fikrin projeye dönüşmesi süreci hızlanmıştır. Bu projelerden ortaya çıkacak ticari ürün ve hizmetler ile ulusal ve uluslararası alanda teknolojik bilgi birikimine katkıda bulunulması ve ülkemizin ekonomik ve teknolojik alanlarında gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Vizyon

Dünyaya ve ülkemize yeni endüstriyel ürün ve yeni teknoloji üretmek,
Evrensel bilime, teknolojiye ve insanlığa katkıda bulunacak artı değerler yaratmak,
Kendi teknolojisini üretebilen Türkiye hedefinde, ilk akla gelen,

öncü teknoloji ve yenilik merkezlerinden biri olmaktır.

Misyon

İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak,
Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak,
Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırılmasına katkıda bulunmak.

İletişim Bilgileri

Üniversite Mahallesi, No: 2, İstanbul Ünv. Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar/İstanbul
+90 212 691 60 01
+90 212 473 72 46

Bizimle İletişime Geçin