Kırıkkale Üniversitesi Teknopark

Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca 2013/4920 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş olup, 26 Temmuz 2013 tarih ve 28719 sayılı Resmi Gazetede kuruluşu ilan edilmiştir.

4691 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca Bölgeyi yönetmek ve işletmek üzere Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetimi Anonim Şirketi (Kırıkkale Üniversitesi Teknopark) 01.08.2014 tarihinde kurularak tüzel kişilik hüviyetine kavuşmuştur.

Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşu amacıyla Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde Türkiye’nin Ar-Ge ve İnovasyon odaklı kamu kurum ve kuruluşlarından;

 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • Savunma Sanayi Başkanlığı
 • TÜBİTAK
 • Gazi Üniversitesi
 • Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası

ortaklığında kurulan Kırıkkale Teknopark, Bölgedeki sanayici, girişimci, akademik yetkinliği ve öğrencisiyle üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

İlgili yasa ve yönetmelik uyarınca Kırıkkale Teknopark’a yüklenilen sorumluluk bilinciyle;

 

Kırıkkale’yi; Kırıkkale Üniversitesi öncülüğünde paydaşlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası ölçekte Ar-Ge ve İnovasyon üssü yaparak evrensel bir Teknopark olmak vizyonuyla;

 • “Girişimciler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, üretim ve hizmet sektörü kuruluşları arasında inovasyon odaklı işbirliğini geliştirmek,
 • Yüksek teknoloji alanlarında girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek,
 • Teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyerek bilimsel araştırma sonuçlarının katma değere dönüştürülmesine katkıda bulunmak,
 • KOBİ'lerin yeni ve yüksek teknolojilere yönlendirilmesini sağlamak,
 • İnovasyon küme oluşumlarını desteklemek,
 • Bölge, sektör ve teknoloji odaklı projelerin geliştirilmesini desteklemek,
 • Önceliklerini ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda belirleyerek Türkiye'nin teknolojik gelişmişliğine ve ekonomik potansiyeline katkıda bulunmak”

amacıyla Kırıkkale Üniversitesi’nin akademik kadrosu, öğrencisi ve Bölgedeki sanayicisiyle birlikte üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için inovasyon odaklı projelerin ekonomiye kazandırılması yolunda önemli çalışmalar yürütülmektedir.

Savunma sanayi odaklı projelerin yoğunluk kazandığı Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 2015 yılında inşaatına başlanılan 1. Ar-Ge İdare Binası ve Kuluçka Merkezi’nin inşaatı tamamlanarak Temmuz 2018 ayında hizmete verilmiş olup, Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde 1945 Ada 2 Parsel’de 14.971,4 m²’si Hazineye ait olmak üzere 35.180,44 m²’lik açık alana sahip Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde;

 • 790 m² kapalı alanlı 1. Ar-Ge Binası’nda 50 Ar-Ge ofisi,
 • 494 m² kapalı alanlı 2. Ar-Ge Binası, Kuluçka Merkezi ve Simülasyon Merkezi’nde 24 bağımsız alan,
 • 400 m² kapalı alanlı Kırıkkale Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı (inşaat halinde)

binaları bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Kırıkkale Üniversitesi Kampüsü Yenişehir Mah. Farabi Cad. 1. Ar-Ge Binası Kat:1 No: 30/44 Yahşihan/Kırıkkale
+90 318 357 33 33

Bizimle İletişime Geçin