Marmara Teknokent

Marmara Teknokent, güçlü ve etkili bir girişimci potansiyeli oluşturularak desteklenen Ar- Ge çalışmalarının, katma değeri yüksek ileri teknoloji ürün, yöntem ya da hizmetlere dönüştürüldüğü, seri üretimin yapıldığı, ürünlerin ihracata yönelik ticarileştirilerek uluslararası pazarda rekabet edebilecek uluslararası bir marka haline getirildiği teknoloji geliştirme bölgesidir.

Ortakları arasında TÜBİTAK (%99.5), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) (%0.13), Kocaeli Sanayi Odası (KSO) (%0.13), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) (%0.13) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) (%0.13) yer almaktadır.

1992 yılında TÜBİTAK Gebze yerleşkesi içerisinde, TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak kurulan Marmara Teknokent, Türkiye’nin yasa ile kurulmuş ilk teknokentlerinden bir tanesidir.Toplam 62 hektar alan sahip Marmara Teknokent' in 25,73 hektarı "Teknoloji Geliştirme Bölgesi"(TEKGEB) olup, 36,27 hektarı Teknoloji Serbest Bölgesi" (TEKSEB) olarak yapılandırılmıştır.

Marmara teknokent olarak, Bilim ve teknoloji alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmalar için uzman ortamlar sağlayarak, destek hizmetleri verilmektedir. Benzer düşüncelerde ve ortak hedeflerde olan firmaların eşleştirilmesi, kümelenme ve ağ kurma çabalarının artırılması teşvik edilmektedir. Global ortaklıklarla stratejik çalışarak Ar-Ge merkezli projelerin üretilmesi sağlanmaktadır.

Bölgede faaliyet gösteren sektörel kümelerin büyüme hedefli çıktıları, çok yönlü ve kapsayıcı aksiyonlarla yaygınlaştırılarak, kapsamı genişletilmektedir. Marmara Teknokent’te yürütülen çalışmaların, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde tanınması, kabul görmesi, Marmara Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların, yurt dışı pazarlarda etkin olma ve sektörel büyümelerine yardımcı olma başarısı, ülke kalkınmasına önemli bir katma değer oluşturmaktadır

İletişim Bilgileri

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi 41470 Gebze - Kocaeli
+90 262 676 62 00
+90 262 646 45 72

Bizimle İletişime Geçin