GOSB Teknopark Şubat 2023 Haber Bülteni

Ekleme Tarihi 8.03.2023

GOSB Teknopark Şubat 2023 Haber Bülteni

1. YÜZDE 100 UZAKTAN ÇALIŞMA DESTEĞİ

GOSB Teknopark Genel Müdürü Tolga Bildirici'nin "Yüzde 100 Uzaktan Çalışma Desteği" başlıklı yazısı PSM Dergisi şubat ayı sayısında yayınlandı. Keyifli okumalar dileriz.

“Ofise gelmeyin’ değil,’gelmeyebilirsiniz’ deniyor”

Bence bu konuda genel olarak bir yanlış anlaşılma var. Bu kararla çalışanlara yüzde 100 uzaktan çalışma bir "mecburiyet" değil, dilediği yerde dilediği kadar çalışma hakkı tanımıyor. Yani doğrudan "ofise gelmeyin" değil, "gelmeyebilirsiniz" deniyor.

Teknoparklar kanununun hazırladığı ilk dönemde, çalışanın tüm zamanını teknoparkta geçirme zorunluluğu vardı. Bildiğimiz üzere teknoparklar, teknoloji geliştirmek amacıyla oluşturulmuş ve vergi istisnalarının olduğu bölgeler. O dönemde istisnaya tabi çalışmaların da aynı bölgede yapılmasının doğru olacağı düşünülmüş. Bu da çalışanların "fiziksel olarak bulunması gerekliliğiyle yapılandırılmış. Yeni kararla aslında teknopark firmaları da artık diğerleri gibi değerlendirilecek. Yani teknoparktaki ofisine her gün geldi mi, tüm mesaisini burada mı yapıyor diye denetlenmeyecek. Tabii ilgili firmanın projesi, ilerleyişi, bitirme izni, muafiyetlerin imzalanması, projede çalışan personelin yetkinliği ve katkısı, teknoparklar tarafından aynı şekilde değerlendirilmeye devam edecek. Sonuç olarak benim şahsi fikrim, doğru bir karar olduğu yönünde. Yanlış olansa bu uygulamanın çok hızlı ve bir geçiş stratejisi olmadan hayata geçirilmesi.

"Yazılımcıyı yurt dışına kaçıran asıl etken maaş değil"

Her sektörde olduğu gibi İstanbul, teknoparklar için de bir merkez konumunda. İstanbul ve çevresinin sahip olduğu ekosistem ve network olanakları ile Ankara'nın doğusu ve batını özelinde gördüğümüz bölgelerdeki yapılanmalar oldukça farklı.

Aslında artık iletişim de network de fiziksel şartlara bağlı değil. Tüm Ar-Ge ve teknoloji geliştirme bölgelerinde daha gelişmiş çalışmalar görebilmeliyiz. Ama sadece bu konudaki başarı ve verimlilikle, imkanlarla değil aynı zamanda bu ekiplerin sektörel deneyimi ve projelere yaklaşımıyla da orantılı bir durum. Yazılımcı ihtiyacı da sadece Türkiye'ye özgü değil. Microsoft CEO'su Satya Nadella'nı da dediği gibi, her firma artık yazılımcı oldu. Bu da yazılımcı ihtiyacını artırıyor. Aslında bu yeni bir sorun değil. Salgınla birlikte hayatımıza uzaktan çalışma kavramı girdi. Buna son 1 yıldır TL'nin değer kaybı da eklenince, "yurt dışına gitmeden yurt dışına çalışan bir grup oluştu. Bu da dünyada zaten yeterli olmayan yazılımcı sayısını Türkiye özelinde iyice azalttı.

Türkiye'de yerleşik firmaların daha çok proje firması olması ve/veya ölçek ekonomisinden faydalanamıyor olması da bu yurt dışına yönelmede önemli bir etken. Aslında yazılımcılarımızın ülkemizdeki projelerde yer almasının teşvikin en önemli yolu, yazılımcıya ödenen maaştan ziyade o yazılımın hangi büyüklükte bir kitleye ulaştığı, getirdiği yenilikler ve projenin niteliği.

"Türkiye ihracatının yüzde 8'ini karşılıyoruz"

GOSB Teknopark, 2001'de ilgili kanunun çıkmasının ardından kurulan ilk 5 teknopark arasında. Türkiye'nin toplam sanayi ihracatının neredeyse yüzde 8'ini tek başına yapan en büyük bölgesi konumundayız. COSB içinde kurulması ve ortaklık yapısıyla nevi şahsına münhasır bir yapımız var. Bünyemizdeki 135 firma, sanayi için teknoloji üretiyor. Bunlardan 29'u yeni kurulmuş, kuluçka olarak adlandırdığımız firmalar Sektörel açıdan baktığımızda, katılımcılarımızın yarıya yakını yazılım firması. Diğerleri de bilgi teknolojileri, elektronik, kimya, ulaşım sağlıyor. Gıda, sağlık, enerji gibi neredeyse tüm sektörleri kapsıyor "Teknoloji Transfer Ofisi’nin yanı sıra bünyemizdeki firmalara farklı birçok hizmet sunuyoruz. Başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: Hibe ve destek programları, AB destekleri, fikri sınai mülkiyet hakları, kurumsal kimlik oluşturma, tanıtım ve PR çalışmaları, insan kaynakları, kalite yönetim sistemleri, kümelenme, akademik/hukuk/mali müşavirlik danışmanlıkları, eğitim ve mentorluk...

Ek olarak, firmaların uluslararası pazarlara açılması ve ürününün katma değerini daha da artırması için Blink UK adı altında Londra'da bir yapı kurduk. Uçtan uca her hizmeti verecek şekilde tasarlanan bu yapı, vize başvurusundan firma kurmaya marka tescilinden satış pazarlamaya, mali müşavirlikten hukuk, lojistik, sanal veya gerçek ofise, telefona kadar birçok hizmete kolayca ulaşım sağlıyor.

OSB içerisindeki lokasyonumuzun ulaşımı biraz yorucu olduğu için, fikir aşamasındaki girişimcilere daha yakın olmak için İstanbul Ataşehir’de INOVATA Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'ni Ataşehir Belediyesi ile ha yata geçirdik. Burada daha çok hızlandın programlan, hackathon, eğitimler ve yatırımcı sunumları gibi etkinlikler yapacağız. Yine Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde ise GOSB' a ait veri merkezinin son teknoloji altyapısının, tüm firmalarımıza istekleri dahilinde sunuyoruz.

Yoğun ilgi gören teknoparklardan biri olarak kuruluşumuzdan bu yana hep yüzde 100 dolulukla ilerliyoruz. Yeni katılmak isteyen firmaları bekleme listesine kaydediyoruz. Güncel bekleme listemizdeki firma sayısı 50 civarında. Bu da teknoparktaki firma sayısının yaklaşık yüzde 40’ına denk geliyor.

2. HUDOP TEKNOLOJİ ICT MEDYA DERGİSİNDE

GOSB Teknopark firmalarımızdan Hudop Teknoloji Hizmetleri kurucusu Nedim Kebabcı'nın "Enerjinin Bilişimi" başlıklı yazısı ICT Medya Dergisi Şubat ayı sayısında yayınlandı. Keyifli okumlar dileriz.

"Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu sektörlerde yoğun ve yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte akıllı üretim sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri, akıllı bina sistemleri, akıllı elektrik şebekeleri gibi yenilikçi uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu akıllı uygulamalar, hayata geçirildikleri alanlardaki iş ve işlemlerin daha kaliteli ve bol veri ve bilgilerden istifade edilerek, çok daha doğru bir biçimde, optimum seçimler doğrultusunda ve azami etkinlikle gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır."

Hudop Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Kurucu Ortak ve CEO'su Nedim Kebabcı, enerji sektöründe Nesnelerin İnterneti, 5G Teknolojisi, Yapay zekâ ve siber güvenliğin öne çıkan teknolojiler olduğunu söyledi. Bu teknolojilerin firmalara rekabet gücünü korumak, her zaman çevik ve yenilikçi olmak, maliyetleri düşürmek ve enerji arz /talebini dengelemek konularında faydalar sağladığını belirten Kebabcı, akıllı şebekeler ve akıllı teknolojilerin enerji sektörüne etkisiyle ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: "Akıllı şebeke, elektrik şebekesindeki tüm noktaların uyanık, tepkili, adaptif, çevre ile dost, eş zamanlı, esnek, kuvvetli ve yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere her sistemle bağlanabilen şekilde dizayn edilmesiyle elde edilen enerji ağıdır. Buna enerjinin interneti de diyebiliriz. Akıllı bir iletim sistemi ile problemli bölgeler hızlı bir şekilde izole edilerek geniş çaplı enerji kesintilerinin önüne geçilebilmektedir. Akıllı şebekeler gerçek zamanlı haberleşme altyapısı ile aşırı yüklenmeleri hissedebilecek, enerji akış yönlerini düzenleyecek, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını optimize edecek ve kullanıcı maliyetlerini aşağı çekecek çevreci bir sistem oluşturacaktır. Tabii bu altyapıların oluşturulması büyük yatırım maliyetleri oluşturmaktadır. Bu yatırımları yapan firmalar daha verimli ve karlı bir çalışma ortamına sahip olacaklardır.

Bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla enerji verimliliğinin artırılması konusunda en önemli alanlar, aynı zamanda enerji tüketiminin en çok gerçekleştiği sektörler olan, sanayi, ulaştırma, binalar ve enerji sektörleridir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bu sektörlerde yoğun ve yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte akıllı üretim sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri, akıllı bina sistemleri, akıllı elektrik şebekeleri gibi yenilikçi uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu akıllı uygulamalar, hayata geçirildikleri alanlardaki iş ve işlemlerin daha kaliteli ve bol veri ve bilgilerden istifade edilerek, çok daha doğru bir biçimde, optimum seçimler doğrultusunda ve azami etkinlikle gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Böylece, bu sektörlerdeki enerji verimliliği artmakta, çevreye verilen zararlar azalmakta ve başkaca dolaylı iyileşmeler ortaya çıkmaktadır."

GOSB Teknopark ‘ta faaliyet gösteren Hudop Teknoloji Hizmetleri A.Ş. CEO'su Kebabcı, akıllı şebekelerde gizlilik, veri bütünlüğü ve erişilebilirlik hedeflerine ulaşabilmek için bazı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Kebabcı bu önlemleri Kimlik Tanımlama, Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Yetkilendirme, Orijinallik, Hesap Verilebilirlik, İnkâr Edememe, Erişim Denetimi, Mahremiyet ve Genel Denetim olarak sıraladı.

Hali hazırda yerli ürün kullanımı ile ilgili firmalara sağlanan bazı teşvikler bulunduğunu kaydeden Kebabcı, enerji alanında ürün geliştiren yerli ve milli girişimlere sağlanan destek ve teşviklerin de artırılması gerektiğini kaydetti. Kebabcı'ya göre özellikle çevre kirliliği ile ilgili problemler arttıkça yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi arttı ve bunlarla ilgili projeler de destek görmeye başladı. Bunun için şu an tüm dünyada enerji üretiminde yeşil enerji kaynakları öneriliyor ve kullanılıyor. Bu enerji kaynakları ise temel olarak hidroelektrik enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, biokütle enerji ve hidrojen enerjisi olarak sınıflandırılıyor. Kebabcı şirket olarak enerji sektörüne yönelik geliştirmiş oldukları çözümlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Hudop Teknoloji olarak GOSB Teknopark ‘ta yer alan yerleşkemizde geliştirmiş olduğumuz powerHUD Akıllı Enerji İzleme Platformu'nu özellikle sanayi alanında birçok müşterimiz aktif şekilde kullanmaktadır.

powerHUD, işletmelerin enerji tüketimlerini loT ekipmanları üzerinden uçtan uca izler ve veri havuzu oluşturur. Toplanan veriler üzerinden yaptığı analizler ile enerji tüketim trendlerini ve alışkanlıklarını "Machine Learning" teknolojisi ile öğrenir. Kullanıcılar, platformun sağladığı veriler doğrultusunda tasarruf fırsatlarını görerek gerekli aksiyon ve tedbirleri alırlar. Sistem, tüketimlerde veya enerji kalitesinde oluşan anormal durumları anında tespit ederek gereksiz oluşacak maliyetlerin önlenmesini sağlar. Sistematik bir yaklaşımla enerji performansını iyileştirmenin ötesinde, operasyonel maliyetleri de düşürerek verimliliği üst düzeye çıkarır.

carbonHUD Karbon İzleme Modülü ile ISO 14064 Standardında  kurumsal karbon ayak izinizi oluşturur. Tüm tesis ve/veya şubelerinizi tek rapor altında veya dağıtık olarak raporlar. Karşılaştırmalar yapar ve analitik zeka ile yönlendirmeler yapar.

Elektriğin yanı sıra GES, doğalgaz, su, basınç hava, buhar, Jeneratör ve UPS takibi de platform üzerinden yapılabilmektedir. Platform marka ve model bağımsız çalışabilmekte ve birçok farklı haberleşme protokolünü desteklemektedir. Daha fazla bilgi için www.powerhud.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Nedim Kebabcı, enerji teknolojileri alanında söz sahibi bir ülke olması için Türkiye'nin atması gereken adımlar konusunda ise şu değerlendirmede bulundu: "Ülkemizde birçok enerji teknolojisi kullanılmaktadır, bu teknolojileri sadece kullanan taraf değil aynı zamanda üreten taraf olabilmemiz için atılması gereken adımların başında bu alanlarda çalışan ve ar-ge yapan firma sayısının artırılmasıdır. Buna paralel olarak Milli Eğitim Bakanlığının da desteği ile eğitim ve seminerler düzenlenebilir. Firmaların ve yeni girişimlerin ilgisi bu alana ilgi çekilebilir.”

3. BASE STUDIO IDEX FUARINDA

20 - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında Abu Dhabi'de gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEX'de firmamızın tasarladığı yerli ve milli ürünler sergilendi. Ülkemiz ihtiyaçlarını ve ihracat taleplerini karşılamak amaçlı çalışmalar gerçekleştiren firmamız ile gurur duymaktayız.

4. EKONOMİST DERGİSİ DEPREM ÖZEL SAYISI

GOSB Teknopark Genel Müdürü Tolga Bildirici'nin afet hakkında ki görüşleri ve firmalarımızdan İnosens, Robocam Mühendislik ve Hudop Teknoloji Hizmetleri'nin afetlerde hayat kurtaran projelerini anlattığı yazı, Ekonomist Dergisi Şubat ayı sayısında yayınlandı. Keyifli okumalar dileriz.

Tolga Bildirici

GOSB Teknopark Genel Müdürü

"Afet özelinde girişimcilere destek vereceğiz"                           

"Teknoparkımızda birlikte çalıştıkları dikeylerde ürünlerinin veya yetkinliklerinin afet yönetimi veya riskine yönelik hızlıca uyarlanması mümkün pek çok firma var. Önümüzdeki dönemde 'Fikrim Var Ya Sonra’ adlı hızlandırıcı programımızda afetler özelinde girişimcilere eğitim, mentorluk ve ticarileşme anlamında desteklerimiz olacak ve bu girişimcilerin fikirlerini daha sonra ihtiyaç halinde onlara dönmek üzere bir envanter de tutacağız."

İnosens

İzolatör Sistemini geliştirdi. ABD dahil hem Türkiye hem de global olarak tüm belgeleri ve patentleri alınmış bir buluş. Dünyada bir örneği olmayan bu sistemin en önemli özelliği; mevcut sismik izolatörler ancak yüzde 30'lara varan bir koruma sağlarken, Deprem Fatihi ise yüzde 99 oranında depreme karşı dayanıklılık sağlıyor. En önemlisi de mevcut binalara da uygulanabilmesi. Yeni yapılarda bu sistem ayrıca yüzde 50'nin üstünde tasarruf da sağlıyor. Üründe hiçbir ithal malzeme kullanılmıyor. Bu ve bunun gibi hayat kurtaran birçok teknoloji bulunuyor.

Deprem sonrası hastaların hastanede yoğunluk nedeniyle çok kalamaması ve fizyoterapi ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle merkezi yerlerde bilgisayar ve sensörleri konumlandırıp egzersizlerini farklı şehirlerde uzmanların takip ettiği bir sistem.

Robocam

Radar ve kamera kullanarak insan varlığı ve yokluğunun tespit edilmesini, insan hareketlerinin analiz edilmesini, Mwave radar teknolojisi ile duvarlar ötesi hareket analizinin yapılmasını sağlıyor.

Hudop Teknoloji

TowerSense Platform üzerinden sürekli olarak kulelerin ve kuleler üzerinde kurulu ekipmanların salınım ve titreşimlerinin izlenmesi, gerekli durumlarda alarmlar oluşturulması hedefleniyor.

5. CALİGO ISO 27001 BELGESİ

GOSB Teknopark firmalarımızdan Caligo, 2022 yılı boyunca yaptıkları yatırımlar ve uyum çalışmalarının sonucunda “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikasını almaya hak kazanmıştırlar. Özellikle bankacılık, sigorta ve telekomünikasyon gibi ciddi regülasyonlara tabi sektörlerde yer alan müşterilerin, mevcut regülasyonlara uyum sağlayabilmeleri açısından önemli bir ilerleme sağlamışlardır. Firmamızın ISO 27001 dışındaki uluslararası standartlara uyum çalışmaları 2023 yılında da devam edecektir.

6. ÇOCUKLAR OYUNA DÖNSÜN KAMPANYASI

GOSB Teknopark ve Kocaeli Anneleri Derneği olarak deprem bölgesindeki çocuklarımızı yeniden oyun ile buluşturabilmek adına hazırlamış olduğumuz oyuncak kampanyamıza göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederiz.

7. DEPREM YARDIMI

GOSB Teknopark Yönetimi ve firmalarımızın desteği ile deprem bölgesine ulaştırılmak üzere ayni yardımlar toplanmış olup ilgili birimlere teslimi gerçekleştirilmiştir. Firmalarımızın konu ile ilgili göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ederiz.

İlgili Görseller