Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) tarafından koordine edilen ‘’Bölgesel TGB Sohbetleri’’ Türkiye’de yer alan 84 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesinden 55 tanesinin katılımı ile gerçekleştirildi!

Added Date 29.5.2020

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin; bölgesel olarak toplandığı, mevcut durumların ve güncel gelişmelerin konuşulduğu ‘’Bölgesel TGB Sohbetleri’’ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketlerinde yer alan üst düzey temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ortak sorunların ve planların konuşulduğu, bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’nden ve ilgili kamu kurumlarından beklentilerin görüşüldüğü, mevzuat konuları ve öngörülere değinilen online sohbet etkinliklerinden önemli çıktılar elde edildi.

Yapılan toplantılar çerçevesinde TGB’lerin sıkıntı yaşadığı konular belirlenerek, bu sorunların çözümü için ‘’Tematik Toplantılar’’ düzenlenmesine karar verildi. Bölgesel TGB Sohbetleri sonucunda karar verilen ilk tematik toplantı TTO oluşumları, yönetim yapısı, Teknopark TTO’larını değerlendirmek üzere TGBD Yönetim Kurulu Üyesi ve Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Serdal TERZİ moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Bölgesel sohbetlerde yoğun bir şekilde gündeme gelen bir diğer konu olan yapılaşma süreçlerinde yaşanan sorunların irdeleneceği ikinci tematik toplantının da TGBD Yönetim Kurulu Üyesi ve Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat DALKILIÇ  moderatörlüğünde gerçekleştirilecektir. TGBD tarafından koordine edilen toplantılar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketlerinin katılımına açık olacaktır.

Bununla beraber tematik sohbetlerin bir diğer çıktısı da; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan TGB’lerin aralarında iş birliği seçeneklerini değerlendirmek üzere yapacakları ikinci bir toplantı oldu. Bu bölgelerde yer alan TGB’lerin somut proje önerilerinin masaya yatırılacağı toplantıyı TGBD Yönetim Kurulu Üyesi ve Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr.  Erhan AKIN Koordine edecek.

TGB’lerin, Koronavirüs süresince doğan ihtiyaçları ekseninde neler yapılabileceklerinin konuşulduğu, ortak ve tekil sorunların irdelendiği toplantılarda konuşulan diğer sorunlar için çözüm önerileri sunulacak, sunulan öneriler en kısa sürede somut olarak hayata geçirilecek ve duyurulacaktır.

 

Related Images