“Teknoparkların Dönüşen Dünyaya Geçiş Stratejileri’’

Ekleme Tarihi 6.11.2020

“Teknoparkların Dönüşen Dünyaya Geçiş Stratejileri’’

TGBD (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği) ve Sistem Global olarak 25 Haziran 2020’de düzenlediğimiz “Teknoparkların Dönüşen Dünyaya Geçiş Stratejileri’’ Çalıştay Programı kapsamında, salgınla birlikte dönüşen dünyada, yeni ve katma değer üretebilir bir pozisyon edinme gerekliliği ortaya çıkan teknoparkların geleceğini ele aldık.

Farklı kurum, ülke ve şehirlerden 70’in üzerinde uzman ve yöneticinin aktif katkısı ile Dr. Umut EKMEKÇİ'nin değerli moderatörlüğünde çevrim içi olarak düzenlenen çalıştayda; Mevzuat ve Düzenlemeler, Yeni Düzende Yatırımcı Dünyası, İnsan Kaynakları Politikalarında Değişim, Yeni Dünyada Markalaşma, Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ile İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar katılımcılar tarafından enine boyuna tartışıldı.

2 hafta önce de ilgili kurum ve kişilere basılı olarak da ulaştırdığımız Çalıştay Rapor Kitapçığı’na ulaşmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

https://www.tgbd.org.tr/content/upload/document-files/teknoparklarinn-donusen-g-20201106141709.pdf 

İlgili Görseller