Tübitak Marmara Teknokent

Marmara Teknokent A.Ş; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) bünyesinde başlayan Teknoloji Parkı faaliyetlerinin gelişim sürecinde, Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKGEB) yönetmek ve işletmek üzere Türk Ticaret Kanunu esasları çerçevesinde kurulmuş olup, ülkemizde mevcut teknoparklar içinde "Teknoloji Serbest Bölgesi" tanım ve avantajlarına sahip yegane Teknokent TÜBİTAK Marmara Teknokent'idir.

Bölgenin gayesine uygun şekilde işletilmesi, yönetilmesi ve bölgede faaliyet gösteren firma ve bölge çalışanlarına ihtiyaç duyulan destek ve hizmetlerin sağlanması için "Anonim Şirket" statüsünde bir işletici şirket kurulması uygun görülmüş ve bu doğrultuda "Marmara Teknokent A.Ş." tüzel kişiliği kurulmuştur.

Ortakları arasında TÜBİTAK (%96), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) (%1), Kocaeli Sanayi Odası (KSO) (%1), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) (%1) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) (%1) yer almaktadır.

Şirket, merkez ve şube olarak iki ayrı tüzel kişiliğe sahiptir. Şirketin "Merkezi" 2003 yılında TÜBİTAK Marmara Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi "yönetici şirketi", "Şubesi" ise, 2004 yılında TÜBİTAK Marmara Teknokent Serbest Bölgesi "kurucu, işleticisi" olarak tefrik edilmiştir. Kendisine verilen bu görevleri yürütmek üzere TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde yer alan ve TÜBİTAK mülkiyetindeki 62 Hektar arazi (TEKGEB - 26 hektar ve TEKSEB - 36 hektar) ile üzerinde bulunan tüm yapı, demirbaş ve müktesebat  belli süreler için TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş.'ye devredilmiştir.

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyetlerine en iyi ortamı sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir.

Marmara Teknokent A.Ş., faaliyetlerini yukarıda kısaca mahiyeti açıklanan mevzuat çerçevesinde yürütmekte olup, gerçekleştirdiği faaliyetlerle kısa süre içinde Türkiye'nin önde gelen etkili "Teknokent"leri arasında yerini almıştır.

Contact Information

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi 41470 Gebze - Kocaeli
+90 262 676 62 00
+90 262 646 45 72

Communicate With Us