03 Aralık 2019 - Arama Toplantısı : Teknokentlerde Yer Alan Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Küreselleşmesi İçin Kritik Unsurlar

Ekleme Tarihi 6.11.2019

03 Aralık 2019 - Arama Toplantısı : Teknokentlerde Yer Alan Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Küreselleşmesi İçin Kritik Unsurlar

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nın hedefi doğrultusunda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)’nde yer alan Bilişim Teknolojileri ve Bilişim Sektörü’ne yönelik vizyon ve stratejilerin değerlendirilmesi amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) organizasyonunda “Teknokentlerde Yer Alan Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Küreselleşmesi İçin Kritik Unsurlar’’ başlıklı Arama Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantı grupları;

  1. Yazılım İhracatı ve Ekosistemi (mevzuat, destekler, kural ve normlar, standartlara uyum ve belgelendirme, pazar istihbaratı vb.)
  2. Yazılım Ar-Ge’si, Ar-Ge Sonuçlarının Ticarileşmesi, Fikri Haklar ve Bu Kapsamda Markalaşma
  3. İnsan Kaynakları (nitelikli istihdam, beceriler ve kapasiteler, eleman sirkülasyonu, beyin göçü vb.)
  4. İlişki ve İş Birliği Ağları (kümeleşme, üniversite-sanayi iş birliği, kurumsallaşma, koordinasyon, şemsiye örgütler vb.)

Kamu, üniversite, TGB, STK ve özel sektör temsilcilerinin yer alacağı Arama Toplantısı’na katılım sınırlı sayıdadır.

Çalıştaya katılmak isteyen TGB Yöneticileri 20 Kasım 2019 tarihine kadar info@tgbd.org.tr adresine bilgi vermeleri gerekmektedir.

Arama Toplantısı: Teknokentlerde Yer Alan Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Küreselleşmesi İçin Kritik Unsurlar ;

Tarih : 3 Aralık 2019
Saat  : 10:00 – 16:00
Yer    : Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Kıvılcım Salonu, Bilkent Cyberpark B Blok Kat 5, Bilkent-ANKARA