7103 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hk.

Ekleme Tarihi 25.04.2023

7103 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Hk.

20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline 1/4/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %100, bunlar dışındaki personele ise 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) %75 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

“Bilişim Personeli” tanımı ile ilgili açıklama T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından beklenmektedir.

Kararı okumak için tıklayınız.