Bilişim Sektörü HİSER Proje Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu ve Bilişim Sektörü Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Kılavuzu Hakkında

Ekleme Tarihi 1.09.2022

Bilişim Sektörü HİSER Proje Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu ve Bilişim Sektörü Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Kılavuzu Hakkında

Bilişim sektöründe ihracatımızın artırılması amacıyla hazırlanan Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı 20.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5447 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girmiş olduğu bilinmekte olup, söz konusu Karar ile Karara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları T.C. Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayımlanarak uygulamaya geçmiştir.

HİSER projelerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, bununla birlikte proje sayısının artırılmasına yönelik olarak Bilişim Sektörü HİSER Proje Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu  ve Bilişim Sektörü Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Kılavuzu hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuzlarda yer alan örnek şablon ve uygulama metodolojileri ile tüm faaliyetlerin bilişim firmalarımız açısından azami fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi, iş birliği kuruluşlarımızın adım adım açıklayıcı bilgiler ile başvurularını daha kolay yapması ve böylelikle daha fazla proje ile bilişim ihracatının ülke geneline yayılması amaçlanmaktadır.

Bilişim Sektörü HİSER Proje Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilişim Sektörü Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız.