Endüstri 4.0 Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi: GOSB Teknopark Firmaları Üzerine Uygulama

Ekleme Tarihi 28.1.2022

Endüstri 4.0 Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi: GOSB Teknopark Firmaları Üzerine Uygulama

GOSB Teknopark TTO Uzmanı Başak OCAK tarafından hazırlanan “Endüstri 4.0 Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi: GOSB Teknopark Firmaları Üzerine Uygulama” başlıklı makale ekosistemimize fayda sağlayacak bir kaynak olarak hazırlanmıştır.

Çalışma kapsamında Endüstri 4.0 sürecinde kritik başarı faktörlerine yönelik odak grup çalışması yöntemi ile GOSB Teknopark Firmaları üzerinde araştırma gerçekleştirilmiş ve gerek işletmeler gerekse de devletler düzeyinde atılması gereken adımlar belirtilerek yol haritası sunulmuştur.

Okumak için tıklayınız: https://bit.ly/3IGGGBG