OHAL İlan Edilen Bölgelerde 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar İle İlgili Çalışma Sürelerinin Yüzde Yüz Olarak Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

Ekleme Tarihi 31.03.2023

OHAL İlan Edilen Bölgelerde 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar İle İlgili Çalışma Sürelerinin Yüzde Yüz Olarak Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde 6/2/2023 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) olağanüstü hal süresince yüzde yüz olarak uygulanmasına, 4691 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanunun mezkûr maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararına Ulaşmak İçin tıklayınız.

İlgili Görseller