T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı | "Afet Sonrası Tarımsal Sürdürülebilirliğe Akıllı Tarım Teknolojilerinin Olası Katkıları" temalı Kamu-Startup Buluşması Hk.

Ekleme Tarihi 6.04.2023

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı | "Afet Sonrası Tarımsal Sürdürülebilirliğe Akıllı Tarım Teknolojilerinin Olası Katkıları" temalı Kamu-Startup Buluşması Hk.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanlığı ve Ankara Ticaret Odası iş birliği ile 25 Nisan 2023 tarihinde Ankara'da "Afet Sonrası Tarımsal Sürdürülebilirliğe Akıllı Tarım Teknolojilerinin Olası Katkıları" temalı Kamu-Startup Buluşması gerçekleştirilecektir.

Etkinlik; tarımda faaliyet gösteren girişimci Start-up'ların ürettikleri iklim dostu akıllı tarım teknolojileri ve uygulamalarının (yazılım ve donanım) Tarım ve Orman Bakanlığı, Akademisyenler, Üretici Birlikleri, Ziraat Odaları ve Sözleşmeli Tarım yapan işletmelere tanıtımı, Kamu-Özel Sektör-STK ve Akademi arasında iş birliği ve etkileşimin güçlendirilmesi ile kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliğe katılım sağlayacak tarım teknolojileri ve uygulamaları üreten start-up’lardan; 3 sayfayı aşmayacak, Times New Roman yazı karakterine sahip, paragraf arası 6 nk, satır arası 1,15 olmak üzere, akıllı tarım teknolojileri ve uygulamalarının tarımın sürdürülebilirliğine olan katkıları hakkında görüşleri, stratejik hedefleri, vizyon ve misyonları, personel ve proje sayısı ile referans işler ve ürün/hizmet/uygulamalarının tanıtımlarını içeren Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış bir dosya göndermeleri beklenmektedir.

Söz konusu dosyalar değerlendirmeye tabi tutulacak olup, 20 start-up programda sunum yapacaktır. Etkinlikte her bir sunum için 10 dk süre verilecektir (10 dk sunum, 5 dakika soru-cevap).

Tematik Alanlar:

1) Küresel Konumlama, Haritalama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

2) Tarımsal Üretimde Karar Destek Sistemleri

3) Su Kaynakları Yönetimi ve Akıllı Sulama Sitemleri

4) İnsansız Hava Araçlarının Tarımsal Üretimde Kullanımı

5) Yardımcı Dümenleme Sistemleri ve Değişken Oranlı Girdi Uygulamaları

6) Ürün Takip ve Verim Tahmin Uygulamaları

7) Tarımsal Amaçlı Sensör Sistemleri

Son Başvuru Tarihi: 14 Nisan 2023, Cuma

Firma Tanıtım Bilgilerinin Teslimi ve İletişim İçin:

Dr. Derya SÜREK

derya.surek@tarimorman.gov.tr

0 312 287 3360/8164

Işık ERDOĞAN

isik.erdogan@tarimorman.gov.tr

0 312 2873360/8164

İlgili Görseller