Ufuk Avrupa - Avrupa İnovasyon Ekosistemleri

Ekleme Tarihi 11.1.2023

Ufuk Avrupa - Avrupa İnovasyon Ekosistemleri

Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve Teknolojiyi desteklemek üzere 2021 yılında faaliyete geçirdiği “Ufuk Avrupa Programı” 2027 yılına kadar devam edecektir. Bu program dahilinde Avrupa İnovasyon Ekosistemleri (European Innovation Ecosystems – EIE) adında bir program oluşturulmuştur.

Avrupa İnovasyon Ekosistemleri, Ufuk Avrupa 3. Sütunu olan Yenilikçi Avrupa başlığı altında yer alan, Avrupa inovasyon ekosistemleri arasındaki bağlantıların ve iş birliklerinin arttırılarak çeşitli çağrılarla  inovasyonun yayılmasını hedefleyen bir programdır. Program altındaki çağrılar araştırma enstitüleri, teknokentler, kuluçka merkezleri, melek yatırımcılar, sermaye yatırım şirketleri, kalkınma ajansları, araştırma ve teknoloji kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb. yenilik aktörleri ve ağlarını, KOBİ’ler, start-up’lar, kamuya ait işletmeler, üniversiteler ve özel şirketler de olmak üzere çok geniş bir hedef kitleye hitap etmektedir. 

Avrupa İnovasyon Ekosistemleri programı altında yer alan CONNECT çağrılarının amacı ise; ulusal, bölgesel ve yerel ekosistemlerin mevcut güçlü yönlerinden yararlanarak, sürdürülebilir iş büyümesi ve ağ bağlantısını güçlendirmek için tüm aktörlerin ve bölgelerin katılımını teşvik ederek; yeşil, dijital ve sosyal geçişler de dahil olmak üzere toplumun yararına olan zorluklara yönelik kolektif emellerin belirlenmesi, üstlenilmesi ve gerçekleştirilmesi için Avrupa Birliği (AB) çapında birbirine bağlı, kapsayıcı inovasyon ekosistemleri oluşturmaktır.

CONNECT hedefi altında 2023 yılında dört, 2024 yılında ise beş olmak üzere toplamda dokuz adet çağrı başlığı yer almaktadır:

2023 Başlıkları (Son başvuru tarihi 23 Mart 2023 olan çağrılar):

HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01-01: Organisation of the Women TechEU Scheme

HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01-02: Preparatory action for setting up joint programmes among innovation ecosystems actors

Yukarıda yer alan iki çağrı, açık olan ve başvuru son tarihi itibarıyla en yakın olan çağrılardır. (23 Mart 2023)

2023 yılı için diğer çağrı başlıkları:

HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02-01: Stimulating Experimentation Practices

HORIZON-EIE-2023-CONNECT-02-02: Specialist Advisory Services to build capacities on innovation procurement

2024 yılı için başlıklar:

HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-01: Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys

HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02: The African Union-European Union Innovation Platform HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-03: Startup Europe

HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-01: Expanding Academia-Enterprise Collaborations

HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02-02: Mutual learning and support scheme for national and regional innovation programmes

Tüm çağrılarla ilgili daha detaylı bilgiler için https://ufukavrupa.org.tr/tr/alanlar-kumeler/avrupa-yenilik-ekosistemleri-eie  bağlantısında yer alan “Alan Çağrıları” başlığı altındaki çağrıları inceleyebilirsiniz.