ULUTEK Teknopark Ağustos 2022 Haber Bülteni

Ekleme Tarihi 7.09.2022

ULUTEK Teknopark Ağustos 2022 Haber Bülteni

1. BEBKA'dan Girişimcilere Ve Kobi'lere Yatırım Yapılmak Üzere 100 Milyon TL'yi Aşan Fon Çağrısı

BEBKA, girişimcilik ekosistemine yönelik 100 milyon TL’yi aşan destek için düğmeye bastı. Destek programı kapsamında bölgede ya da bölge dışında kurulacak veya kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonlarına destek verilerek girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapılacak.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirdiği Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ve Kaynak Çağrısı tanıtım toplantısını Bursa’daki hizmet binasında hibrit (fiziki ve çevrim içi) toplantıyla gerçekleştirdi. Toplantıya Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ile beraberindeki heyet, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, ilgili kuruluşlardan yetkililer, girişimciler ve fon firmalarının temsilcileri katıldı.

‘TR41 Bölgesi Girişimcilik İçin Güçlü Bir Bölge’

Girişimcilik ekosistemine çok önem verdiklerini vurgulayan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, “Henüz ilkokul çağındaki çocuklarımızın yenilikçi teknolojilerle buluşması, girişimcilik ruhuyla tanışmaları için DENEYAP, Mucit Park, kodlama atölyeleri gibi altyapılar oluşturuyoruz. Ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin girişimcilik tecrübesi edinmeleri için onlara sanal şirketler kurduruyoruz. Yenilik tabanlı şirketlerin sayısını artırmak için teknoloji geliştirme merkezleri kuruyor, bu bölgelerde kuluçka-girişimci merkezleri inşa ediyoruz. Finansman ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli mekanizmaları devreye sokuyoruz. Bu finansman imkânlarına erişimi artırmak için de ilan ettiğimiz girişim sermayesi fonunu uygulamaya almış olacağız. Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan TR41 Bölgesi, girişimcilik için son derece güçlü bir bölge. Yeniliklere, teknolojiye açık bir bölge olduğu için girişim sermayesi fonu uygulamamızın hem KOBİ’ler bakımından hem de teknoloji tabanlı şirketler bakımından oldukça değerli sonuçlar üreteceğini düşünüyoruz. Burada kamu eliyle oluşturulan kıvılcım, yarın büyük bir yangına dönüşecektir” dedi. Şimşek ayrıca, Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ve Kaynak Çağrısı’nın yatırımcılar, girişimciler için büyük katkılar sağlayacağını, TR41 Bölgesi’nde girişimcilik ekosistemine önemli hizmetler sağlanacağını da sözlerine ekledi.

‘Nitelikli Yatırımcılarla Buluşturacağız’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen yeni mali destek programını ilan etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak da “Bölgesel Girişim Sermayesi ile bölgemizde hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan girişimlere finansman desteği sağlamak üzere, kamu-özel sektör ortaklığına dayalı sürdürülebilir bölgesel girişim sermayesi uygulamasını hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. İlan ettiğimiz kaynak çağrısı ile nitelikli yatırımcılardan taahhütler toplanacak ve mali destek programımız için ayırdığımız 100 milyon TL’lik bütçeye eklenecek. Bu süre zarfında Mali Destek Programı kapsamında kurulmuş ve kurulacak olan fon başvuruları alınacak. Başvuru süreleri dolduktan sonra yapılacak değerlendirme sonucunda girişim sermayesi fonlarına yatırım yapılacak. En sonunda ise bu fonlar, girişimcilere ve KOBİ’lere yatırım yapacak. Bu sayede bölgemizde girişimcilik ekosistemi, hızlı şekilde gelişecek” dedi. Programda BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ve Kaynak Çağrısı’nın detaylarıyla ilgili sunum yaptı. Toplantının ikinci bölümünde merak edilen sorular yanıtlandı. Toplantı, BEBKA’nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı ve ilgili video toplantıya katılamayanlar için BEBKA Youtube hesabına eklendi.

2. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin Avantajları Ulutek'in Gündeminde

ULUTEK Teknopark’taki firmalara Hizmet İhracatçıları Birliği’nin avantajları anlatıldı.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, ULUTEK Teknopark firmalarını HİB’in avantajları konusunda bilgilendirdi. Ticaret Bakanlığı’nın çalışmalarını anlatan Bağören, firmaların HİB üyesi olmasının önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

60 Milyar Dolara Yakın İhracat

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 60 milyar dolara yaklaşan hizmet ihracatının temsilcisi konumunda olduğunu belirten HİB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, “Ülkemizin hizmet ihracatı kalem ve pazarlarının çeşitlendirilmesini, yeni pazarlara girilmesini, var olan pazarlarda tutunulmasını ve geliştirilmesini hedefliyoruz. HİB üyesi olmak; sektörün geleceğine yön vermek, Ticaret Bakanlığı desteklerinden faydalanmak, yeşil pasaport ve onlarca ülkeye vizesiz seyahat, bazı vergilerde avantajlar sağlamak, Birlik bünyesinde gerçekleştirilecek sektörel ticaret ve alım heyetleri, fuar organizasyonları, eğitim, seminer gibi etkinliklere katılarak ihracatı geliştirme ve sektöre yönelik mevzuat ve uygulama değişikliklerinden haberdar olma gibi avantajlar sunuyor” diye konuştu.

Bakanlıktan Bilişim Sektörüne Destek

Ticaret Bakanlığı bünyesinde yaklaşık bir yıl önce kurulan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ile birlikte başarılı işlere imza attıklarını da kaydeden Bağören, “Bakanlık tarafından Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı hayata geçirildi. Bu programda; yazılım, gömülü yazılım, telekomünikasyon, yapay zekâ, e-spor, sistem bakım ve destek hizmetleri, 5G, büyük veri, finansal yazılım, dijital aracılık, bulut ve iletişim, siber güvenlik, blok zincir, dijital oyun, veri merkezi, akıllı şehir ve yeşil dönüşüm ile ilgili bilişim şirketleri desteklerden faydalanıyor. Bu programda bilişim şirketlerine sağlanan destekler; ihracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturulma aşaması, pazarlama ve pazarda tutundurulma ve yüksek katma değere yönelik olarak belirlendi. Dolayısıyla Bakanlığın bu çalışması, HİB üyeleri açısından büyük önem taşıyor” dedi.

3. Ulutek'teki Bilişim Firmaları, Büyümeye Katkı Sağlıyor

Küresel ölçeğe göre 2 kat fazla büyüyen Türk bilişim sektörü, başarı çıtasını yükseltirken ULUTEK Teknopark’taki firmalar da bölgenin avantajlarıyla yeni yatırımlara hazırlanıyor.

Türk bilişim sektörü, küresel ölçekteki tabloya kıyasla 2 kat daha fazla büyüyerek 266 milyar TL’lik hacme ulaştı. Bu başarı tablosunda pandemiyle birlikte değişen alışkanlıkların etkili olduğunu kaydeden Evkal Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kahveci, faaliyette bulundukları ULUTEK Teknopark’ın avantajlarının sektörün gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Dijital Dönüşüm Fırtınası

Ülkelerin refah seviyesi ve bilişim sektörü arasında çok güçlü bir ilişki olduğunu belirten Evkal Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kahveci, “Ülkemizde son yıllarda bilişim sektöründeki yatırım miktarı 1,6 milyar doları aştı. Bu hacim, 2019 ve 2020 yıllarının toplamından daha fazla. E-ticaret ve oyun sektöründeki başarı hikâyelerimiz, Türkiye’nin Start-Up ekosisteminde küresel oyuncu olma yolunda olduğunu gösteriyor. Bilişim sektörümüzün yüzde 70’lik büyüme atağının en büyük etkeni, pandemiden dolayı değişen çalışma düzeni ve alışkanlıklar. Ancak rakamları incelediğimizde Türkiye’nin globaldeki büyümenin iki katına eriştiğini görüyoruz. Tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle süreçlerini dijitalleştiren firmalar, dolayısıyla bilişim sektörünün büyümesine yol açtı. Dijital dönüşümün yayılma trendi hızla yükseliyor. Büyüme oranı bu düzeyde kalmayacaktır ancak Türk bilişim sektörünün küresel ölçeğe göre daha fazla büyüme elde etmesi çok önemli” diye konuştu.

‘Teknoparklar, Sektör İçin Çok Önemli’

Firma olarak 2010’da ULUTEK Teknopark’ta sağlık alanında yazılım ve danışmanlık hizmetleri vermeyi amaçlayan bir Ar-Ge firması olarak faaliyet göstermeye başladıklarını da belirten Kahveci, “Küreselleşen dünya ekonomisinden pay elde etmek için geleneksel üretim metotları yerine bilim ve teknoloji üretimine yatırım yapılmasını doğru buluyorum. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştiği teknoparklar, sektör için büyük öneme sahip. Firma olarak ULUTEK Teknopark’ın üniversite, AR-GE kuruluşları, firmalar ve pazar arasındaki bilgi, teknoloji ve hizmet akışını yönetiminden çok memnunuz. Hem teknoloji transferi, hem de iş idaresi konusunda ULUTEK Teknopark’ın desteklerinden yararlanıyoruz. ULUTEK; modern ofislerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası fuarlara katılım, detaylı bilgilendirmeler, katma değeri olan etkinlikler, ikili iş görüşmeleri, ücretsiz ve kaliteli eğitimler gibi değerli hizmetler sunduğu için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu hizmetlerden faydalanmayı sürdürerek bilişim sektörüne katma değer sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

 

İlgili Görseller