ULUTEK Teknopark Nisan 2022 Haber Bülteni

Ekleme Tarihi 7.09.2022

ULUTEK Teknopark Nisan 2022 Haber Bülteni

1. Ulutek Teknopark, Azerbaycan'a Da Örnek Oldu

ULUTEK Teknopark’ı ziyaret eden Azerbaycan Sumgayıt Devlet Üniversitesi akademisyenleri, bölgedeki çalışmaları örnek alarak benzer bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

ULUTEK Teknopark, Azerbaycan Sumgayıt Devlet Üniversitesi’nden gelen heyeti konuk etti. Azerbaycan’daki teknopark çalışmalarıyla ilgili ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz’den bilgi alan akademisyenler, firmaların çalışmalarını da inceledi.

‘Yüzde 100 Doluluğa Sahibiz’

 Bölgede 170’e yakın firmanın faaliyette bulunduğunu kaydeden ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Bu firmaların yüzde 44’ü yazılım sektöründen. Bunun dışında bilgisayar, elektronik, enerji, geri dönüşüm, gıda, kimya, makine, otomotiv ve sağlık sektöründe çalışmalar yürüten firmalarımız da var. Kuruluşundan bu yana 2 bin 450’den fazla projeye ev sahipliği yapan bölgemizde proje bütçesi 790 milyon TL’dir. 29 milyon dolar ihracat yapılan ve 1.8 miyar TL ciro elde edilen bölgemizin 250’den fazla fikri sınai mülkiyet hakkı var. Bugün yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumdayız. Firmalarımıza düzenli olarak eğitimler veriyoruz. Fuar çalışmalarında yardımcı oluyor, devlet teşvikleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Teknopark bünyesinde yer alan firmalar geniş kapsamlı vergi muafiyetlerinden faydalanabiliyor. Bölge çalışanlarının ücretleri de vergiden muaf tutuluyor. Ar-Ge personelinin sigorta primlerinin yarısı devlet tarafından karşılanıyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için devletimiz ayrıca teşvik veriyor. Tecrübelerimizle, birikimimizle kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın da bu alanda gelişim kaydetmesi için ULUTEK Teknopark olarak her türlü bilgi paylaşımına hazırız” dedi.

 ‘Yoğun İş Birliğine Hazırız’

Azerbaycan’dan gelen heyette yer alan Prof. Dr. Mammadov Ramazan Selamoğlu da ULUTEK Teknopark’ta çok değerli bilgiler edindiklerini belirterek “Ülkemize döndüğümüzde öncelikli olarak gerekli kanunlar üzerine çalışmalarımızı başlatmamız gerektiğini öğrendik. Buradaki işleyişin ve düzenin ülkemizde de uygulanması için ULUTEK Yönetimi ile yoğun bir iş birliğine ihtiyacımız olacak. Biz kardeş ülke olarak tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz” diye konuştu. Azerbaycan heyetinde Selamoğlu’nun yanı sıra Prof. Dr. Hachiyev Naib İsmikhanoğlu, Prof. Dr. Orujov Samir Kamaloğlu, Prof. Dr. Mammadov Javanshir Firudinoğlu,  Gurbanov Asad Allahverdioğlu, Doç. Dr. Deniz Vuruşkan Orenda ve İş Geliştirme Uzmanı-Mentor Hakan Özkaynak da yer aldı.

2. Doğru Personel İçin Önce İhtiyaç Belirlenmeli

ULUTEK Teknopark’ın firmalara yönelik ‘Doğru Adayı İşe Alma Süreci’ eğitiminde süreçlerin titizlikle yürütülmesi gerektiği mesajı verildi.

ULUTEK Teknopark’ın ‘Doğru Adayı İşe Alma Süreci’ başlıklı eğitiminde bilgiler paylaşan İnsan Kaynakları Danışmanı Gülşen Özal, şirket hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacak ve şirket kültürüne ayak uydurabilecek adayların araştırılıp bulunmasında çok titiz bir süreç yönetimine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Doğru Kişi İçin Neler Yapılmalı?

İşe alım sürecinde öncelikli olarak yetkinlik ve yeterlilik konularına dikkat edilmesi gerektiğini belirten İnsan Kaynakları Danışmanı Gülşen Özal, “Doğru kişiyi bulmaya öncelikle personel ihtiyacının tespiti ile başlamalıyız. İş tanımı gerekleri ve yetkinlik incelemesine uygun ilanın çeşitli platformlarda yayınlanması gerekir. Oluşacak havuzda özgeçmiş incelemeleri yapılmalı, ancak tek seferde maksimum 6 adayın özgeçmiş incelemesi yapılmalı. Yetkinlik bazlı yapılandırılmış mülakatlarla devam eden süreç sonunda adaylara olumlu ya da olumsuz geri bildirim verilmeli. Referans kontrolü sonrasında yönetici mülakatlarıyla süreç, devam etmeli” diye konuştu.

İşe Alım Maliyetine Dikkat

Yeni bir personel istihdamının yeni maliyetler doğurduğunu da belirten Gülşen Özal, “İşe alım süreci, personel ihtiyacının tespiti ile başlar. Süreç; başarılı bir profil çizme, kaynağı belirleme ve adaylara ulaşma, iş başvurularını gözden geçirme, mülakat süreçleri, referans kontrolleri ve sonuçlandırma ile son bulur. Bunun yanında bir de işe alım maliyeti karşımıza çıkmaktadır. İşe alım maliyeti; daha iyi personel alma fırsatını kaybetme, çalışan tarafından yapılan hataların maliyeti, eğitim ve geliştirme maliyeti ve ücret olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kalemler de işe alım maliyetlerinin yüksek olması demektir” sözleriyle insan kaynakları tarafından süreçlerin titizlikle yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. 

3. Ulutek'te Gündem, Girişim Sermayesine Yatırım Yapma Yükümlülüğü Ve Uzaktan Çalışma

ULUTEK Teknopark’ta girişim sermayesine yatırım yapma yükümlülüğü ve uzaktan çalışmada gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması ile ilgili düzenlemeler hakkında firma yetkililerine bilgilendirme yapıldı.

ULUTEK Teknopark Yeminli Mali Müşaviri Ali Kara’nın eğitmen olarak katıldığı toplantıda TGB kazanç istisnasının belirli bir kısmının girişim sermayesi olarak yatırılması zorunluluğu uygulaması ve uzaktan çalışmada gelir vergisi stopaj teşviği ile ilgili esasları düzenleyen tebliğ taslağı hakkında firmalara önemli bilgiler verdi.

Girişim Sermayesine Destek

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde Teknokent Kazanç istisnasından yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlı olması gerektiğini belirten Yeminli Mali Müşavir Ali Kara, “Bu tutarların, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar, Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç / indirim konusu yapılan tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemeyecektir.” dedi.

Uzaktan Çalışmada Gelir Vergisi Stopaj Teşviği

Gelir vergisi stopajı teşviklerine ilişkin tebliğ taslağına da değinen Ali Kara, “Cumhurbaşkanı kararnamesi  ile gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde ellisini aşmamak kaydıyla bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

4. Ulutek Firması, Yapay Zeka İle İhracatı Hedefliyor

ULUTEK Teknopark firmalarından Event Gates, iş kazalarını önleyen yapay zekâ destekli güvenlik sistemlerini Avrupa’ya ihraç etmeyi hedefliyor.

Yapay zekâ destekli güvenlik sistemleriyle özellikle sanayide iş kazalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını kaydeden Event Gates Kurucusu Funda Ergin, önümüzdeki yıl Avrupa’ya ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

‘Hem Ar-Ge, Hem Avantaj Merkezi’

Yapay zekâyı kullanarak birçok teknoloji geliştirdiklerini belirten Event Gates Kurucusu Funda Ergin, “2019’da Bursa’daki bir otomobil fabrikasının pres atölyesinde kurduğumuz vinç emniyet sistemini pandemi sürecinde devreye aldık. Uzun süren testlerden sonra müşterimiz, tüm vinçleri için emniyet sistemimizi kurma kararı aldı. Pandemi ve çip krizinin ortasında iş güvenliği çözümleri odaklı olarak otomotiv başta olmak üzere imalat sanayinin farklı dallarında sektörlerin ihtiyaçlarını karşıladık. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu Bursa’dan olunca özellikle Ar-Ge faaliyetlerimizi müşterilerimize daha yakın bir bölgede sürdürme ihtiyacı duyduk. ULUTEK Teknopark da önceden de takip ettiğimiz, köklü, yerleşik bir bölgeydi. Ar-Ge çalışmalarımızı bölgeye taşıdık. Yetenekli işgücüne ulaşma imkânımız artmış oldu. Teknopark Yönetimi’nin yeni müşteriler bulmak, yerel ve merkezi yönetimle ilişkiler geliştirmek ve fuar gibi etkinliklerde temsil gücünü kullanması da bizim için kıymetli fırsatlar oluşturuyor” dedi.

Kameralı Forklift Emniyet Sistemi Geliştiriliyor

Bu yıl biri WIN Eurasia Fuarı’nda olmak üzere iki ürün lansmanı planladıklarını da belirten Ergin, “Kameralı forklift emniyet sistemini tanıtmaya hazırlanıyoruz. Ar-Ge faaliyetleri devam eden diğer ürünümüz ise transfer presler için bir yapay zekâ çözümü. Alt yapısı karışık ama kullanımı çok kolay bir ürün planlıyoruz. Bunların yanında Abu Dabi Yatırım Ofisi ve Microsoft’un birlikte düzenlediği GrowthX Hızlandırma programında yer alıyoruz. Dubai DHL İnovasyon Merkezi ile birlikte lojistikte yapay görme çözümlerinin kullanımı konusunda işbirliği yapıyoruz. Ekibimiz de yeni işe alımlarla büyüyor. Gelecek yıl ürünlerimizi Avrupa’da da üreticilerle buluşturmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

5. Start-Up Burada' Platformu İle Girişimcilere Fon İmkanı

ULUTEK Teknopark tarafından organize edilen çevrimiçi etkinlikte, girişimcinin ihtiyacı olan fona ulaşabilmesi için oluşturulan ‘Start-Up Burada’ platformu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Paya dayalı kitle fonlamasını, bir proje veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu, elektronik ortamda hizmet veren platform aracılığıyla çok sayıda yatırımcıdan toplaması ve karşılığında ortaklık hakkı veren paylara sahip olunması olarak açıklayan Startup Burada Yatırım Komitesi Üyesi Kerem Özten, “Platforma katılacak Startup’lar teknoloji veya üretim faaliyetinde bulunmalıdır. Türkiye’de yerleşik olmalı, tabi oldukları mevzuat uyarınca hazırlayacakları finansal tablolarındaki gereklilikleri sağlamalıdırlar. İnternet siteleri bulunması gerekmektedir” sözleriyle katılma şartlarını açıkladı. Özten ayrıca, halka açık ortaklıklar ve halka açık ortaklıklar ile sermaye piyasası kurumlarının, önemli etkiye sahip ortak konumunda bulunduğu şirketlerin platforma katılamayacağını belirtti. 

Girişimci Ve Yatırımcı İçin Önemli Avantajlar

Platformda yer alınması durumunda birçok avantajdan faydalanıldığını da belirten Kerem Özten, “Girişimci ve yatırımcılar için farklı avantajlar vardır. Girişimciler için; fonlama sürecinin hızlıca tamamlanması, coğrafi engellerin ortadan kalkması ve daha çok yatırımcıya ulaşabilmek, online platformun maliyetleri düşürmesi, girişimciye danışmanlık desteği verilmesi, yatırımcıların müşteri portföyünü oluşturması, bilinirliğin artması ve potansiyel satışların yükselmesi, şirket değerlemesinin kitleler tarafından doğrulanması konularında büyük avantajlar sağlıyor. Yatırımcılar için avantajlar; girişimlere erişim imkânı olması, küçük miktarlarda dahi yatırım yapılabilmesi, kolay yatırım yapma imkânı olması (kredi kartı, EFT/Havale), girişim hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmesi, yatırım portföyünü genişletirken riskini düşürmesi, yatırımları kolay bir şekilde takip edebilmesi, güvenli ve tamamen dijital ortamlarda yatırım yapma imkânı sunması ve ikincil pazar imkanı şeklinde sıralanabilir” ifadelerini kullandı.

6. Yerli Manyetik Çekirdek İle Büyük Tasarruf Sağlanacak

ULUTEK Teknopark Kuluçka Merkezi'nde TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Uygulayıcı Kuruluşu ULUKOZA Programı ile hibe desteği alarak şirketleşen GNS ELEKTROMEKANİK kurucu ortağı  Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Güneş tarafından geliştirilecek yerli manyetik çekirdek ile elektronik sanayisine önemli katkılar sunulması hedefleniyor.

Daha Kaliteli Ve Ucuz Üretim

Manyetik çekirdeğinin tamamına yakınının ithal edildiğini vurgulayan Doç. Dr. Taylan Güneş, “Manyetik çekirdek; elektrik motorları, transformatörler, jeneratörler ve diğer tüm elektronik devrelerde kullanılan bir malzeme. Geliştirdiğimiz proje sayesinde manyetik çekirdeği daha kaliteli ve ucuz bir şekilde üreteceğiz. Manyetik çekirdekler, ferrit ve çelik ile üretiliyor. Ülkemiz ise her iki ürün için de ithalatçı konumda. Yurt dışından geldiği için oldukça pahalı. Biz alternatif olarak manyetik çekirdeği, farklı bir alaşım ile daha kaliteli ve verimli nasıl üretebiliriz diye düşündük. Yaptığımız araştırmalar sonucunda öncelikle nano kristal şeritleri üretip daha sonra ise manyetik çekirdeğe dönüştürebilme imkânının olduğunu gördük” diye konuştu.

Hedef, 5 Yılda 1 Milyar Dolar Girdi

Türkiye’de bu alanda sektörün ihtiyaçlarına cevap veren bir firma olmadığını da dile getiren Güneş, “Hâlihazırda üretim aşamasında olan ürünümüzü manyetik çekirdeğe dönüştürmek adına iş fikrimizi ULUKOZA’ya sunduk ve onay aldık. Laboratuvarda yaptığımız denemeler sonucu manyetik çekirdekler elde ettik. Testlerini yaptık ve en kötüsünün bile piyasanın en iyisinden daha üstün verime sahip olduğunu gördük. Ürettiğimiz malzemenin madenlerin tamamı Türkiye’deki tesislerde eritiliyor ve üretiliyor. Ülkemizin dış ticaret açığını kapatmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda iç piyasadaki ihtiyaca da karşılık vermeyi planlıyoruz. Ucuz ve kaliteli malzeme üretme olanağına sahibiz. Bu alanın pazar değeri, 1 milyar dolar. Biz de önümüzdeki 5 yılda ülkemize 1 milyar dolarlık girdi sağlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

7. Ulutek'te Yazılım Firmalarının Yurtdışına Açılması Konuşuldu

ULUTEK Teknopark tarafından organize edilen etkinlikte yazılım şirketlerinin yurt dışına açılırken izlemesi gereken yollar hakkında önemli bilgiler verildi

ULUTEK Teknopark’taki firmalara yönelik ‘Yazılım Şirketlerinin Yurtdışına Açılması’ konulu çevrimiçi bilgilendirme etkinliğinde konuşan Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı (YASAD) Gönül Kamalı ile Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Başkanı, YASAD YK Üyesi ve Telenity CEO’su İlhan Bağören, yazılım ihracatında başarıya ulaşmak için hangi adımların atılması gerektiğini anlattı.

‘Sektörünün İstihdama İhtiyacı Var’

Yatırımların dijitale dönük olmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen YASAD Derneği Başkanı Gönül Kamalı, “Türkiye’de yazılım sektöründe istihdam açısından geride olduğumuzu görüyoruz. Özellikle ürün geliştirme ve markalaşma konusunda eksiklikler var. Ticarileşme modelinde ne kadar standarda yakın bir ürününüz varsa ve o ürünün yalnızca konfigürasyonla ve entegrasyon kısmıyla ne kadar çok ilgilenirseniz ihracatta kolay süreç yönetimi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ürününüzü yaygınlaştırmak amacıyla yaptığınız her türlü ticari faaliyet yüksek kârlılık getirir. Gençlerimizi dijital okuryazarlığa yönlendirmemiz gerekiyor ve bunun yanı sıra dijital dönüşüm için bilgi teknolojileri alanında potansiyelimizi artıracak programlara hız vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

‘Ürünleşme Öne Çıkarılmalı’

Yazılım açısından kaynakların verimli kullanılması gerektiğini dile getiren HTK Başkanı İlhan Bağören ise “Bursa’nın uzman olduğu üretim, imalat sektöründen dolayı yazılım firmalarının yetkinliklerinin çok olduğuna eminim. Ama bu firmalar, ürünleşmeyi öne çıkarmadığı sürece projeden projeye yönelmeye devam edeceklerdir. Ülkemizin kaynakları var. Ancak kullanma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye, yazılım sektörü açısından diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek potansiyele sahip. Bu potansiyel uluslararası yazılım firmaları için büyük avantaj olduğu kadar, ürünlerini Türkiye’de geliştiren ve ihraç eden firmaları da rekabetçi kılıyor. Hâlihazırda yazılım sektöründe dünya genelinde rekabetçi olup, ürün yönetimi yapmayan çok az şirket var. Türkiye’nin yazılımlarda çok ciddi potansiyeli var” dedi.

İlgili Görseller