Erciyes Teknopark Ocak 2019 Haber Bülteni

Ekleme Tarihi 31.1.2019

Basın Mensupları, Çalışan Gazeteciler Günü’nde

Erciyes Teknopark’ta Bir Araya Geldi

Çalışan Gazeteciler günü münasebeti ile Erciyes Teknopark’ın ev sahipliğinde, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile basın mensuplarına yönelik kahvaltı düzenlendi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeni ile Kayseri’deki basın mensuplarına yönelik düzenlenen kahvaltıda açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yaptığı açıklamada şunları söyledi:    ”Demokrasilerde haber alma özgürlüğünün aracı olan basın, halkın sesi olma noktasında da şüphesiz önemli köprü görevi görmektedir. Son derece yorucu bir tempo ile emek yoğun çalışan basın mensuplarımız demokrasinin güçlenmesinde de önemli rol oynamaktadırlar. Üstlendikleri misyonla, ilimizde işini hakkıyla, fedakârca yapan tüm basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür eder, bu toplantı vesilesi ile 10 Ocak Gazeteciler Günlerini kutlarım.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeni ile yapılan toplantıda açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç da şunları söyledi: ”Erciyes Teknopark’ın ev sahipliğinde toplandığımız bu özel günde teknoparkların bölgemizdeki ve ülkemizdeki teknolojik gelişmeye ve büyümeye destekleyici etkisinin önemli derecede arttığını belirtmek isterim.

Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi olarak biz de Kayseri ve çevresinde kısa zamanda önemli teknolojik gelişmelerin kaydedilmesinde etkin çalışmalar yürüten bölgenin en büyük, Türkiye’nin önde gelen teknoparkları arasında olan Erciyes Teknopark’ın ana ortağı ve yöneticisi durumundayız.

Erciyes Teknopark’ta bugün itibariyle, faaliyet gösteren 230 teknoloji tabanlı Ar-Ge firmasının bünyesinde 1.085 kadar nitelikli personel çalışırken, 367 kadar Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 1.085 Ar-Ge Projesi ve 650 Milyon TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşmıştır.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, 2018 yılında 34 üniversite-sanayi iş birliği projesine imza atmış, 12 patent başvurusu gerçekleştirmiş ve 2 lisans anlaşması gerçeklemiştir. 2018 yılında Erciyes Teknopark’ta 69 teknoloji tabanlı akademisyen şirketi yer almıştır. Üniversitede üretilen bilginin toplum yararına teknolojik pratiğe aktarımı hususunda bu rakamların önemi büyüktür.

Erciyes Teknopark, Ar-Ge projelerini büyüten firmalar için yeni tesis kuracak

Teknopark bünyesinde faaliyet göstermekte olan firmalarımızın daha da fazla büyümesi ve gelişmesine katkı yönünde bölgemizde yeni pilot üretim parkları oluşturarak bu alanlarımızı organize sanayi bölgelerine taşıyarak firmalarımızın güçlenmesini sağlayacağız.

2019 yılında inşaatına başlanacak tesiste girişimciler, teknopark ofis alanlarında gerçekleştirilmesi artık mümkün olamayacak boyuta ulaşan Ar-Ge projelerini yeni yapılacak bu tesiste ihtiyaçları kadar alan kullanarak gerçekleştirebilecek.Halihazırda 24 işlikli hangar tipi prefabrik bir seri üretim alanı projesini hayata geçirmek üzere ruhsat aşamasını tamamlamış durumdayız. Bu sayede teknoloji tabanlı girişimci firmalar, fiziksel ve alt yapısal yetersizlikler dolayısı ile erken aşamada teknopark dışına çıkmak zorunda kalmayacak.

Öte yandan Mimarsinan OSB’ye yakın bir bölgede yeni bir alanın teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmesi için çalışmaların sonuna gelindi. Yeni ilan edilecek bölgede, ‘Teknoloji Tabanlı Büyük Ölçekli Prototip Geliştirme Tesisi’ ölçeğinin de ötesine geçen ölçekteki teknoloji tabanlı çalışmalar için yer tahsis edilecek. Erciyes Teknopark, planladığı bu yapı sayesinde girişimcileri fikir aşamasından, büyük ölçekli prototip aşamasına kadar destekleyecek.

Erciyes Teknopark olarak bölgemizde yeni kurulmaya başlayan ve sayısı hızlı bir şekilde artan Ar-Ge merkezlerinin başarılı projelere imza atması için de her türlü desteğe hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bu kapsamda Ar-Ge merkezlerine katkı sağlamak adına personel eğitimi, proje yazım hizmeti ve vizyon geliştirme seminerleri şeklinde hizmetler sunmaktayız.

 Patentlerimizi lisanslayarak bilginin ticari değere dönüşmesini sağlayacağız

Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak Kayseri ve ülke ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması adına bilgiye dayalı ekonomiye geçmek durumunda olduğumuz bilinci ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, üniversitemizin ticari değer taşıyan teknolojik bilgi ve patent üretmesi hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi’ne ait toplam 47 patent başvurusu mevcut olup, bunlardan ikisi Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi vasıtası ile lisanslanmış, biri de devir yolu ile ticarileştirilmiştir. Bu ticarileştirme ile Türkiye’de ilk defa üniversite sahipliğindeki bir patentin devri gerçekleşmiş olmuştur.

Bundan sonraki süreçte odak noktamız teknoloji portföyümüzde yer alan diğer patentlerimizi lisanslayarak bilginin ticari değere dönüşmesini sağlayabilmektir.

Bunun haricinde Erciyes Teknopark çatısı altında kurulan Ettosoft Yazılım Kümesi ve Erciyes Teknopark Elektronik kümesi ile küme üyesi firmaların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirleyip, altyapılarını güçlendirme, ihracat kapasitelerini ve ticari etkinliklerini arttırma yönünde de etkin çalışmalar yürütüyoruz. Firmalarımızın ürünlerinin yurtdışı pazarlarına açılmasını sağlayarak benzer sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile teknik ve ticari iş birliği geliştirmelerine imkân sağlıyoruz.

Küme faaliyetleri dışında Erciyes Teknopark, 2020 yılına kadar Kayseri, Yozgat ve Sivas illeri adına Avrupa İşletmeler Ağı’nda yetkili temsilcilik noktası olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda bölgemizdeki işletmeleri, ağdaki diğer işletmeler ile eşleştirmekte ve yurtdışı pazarlara açılmalarını desteklemekteyiz.

Erciyes Teknopark olarak bugüne kadar ilimizin ekonomisine önemli katkılar sağlamış durumdayız. Kayseri ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması adına bilgiye dayalı ekonomiye geçmek zorunda olduğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da hem bölgemiz hem de ülkemiz adına örnek gösterilecek uygulamaları hayata geçirmek adına 2019 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

 Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyum Toplantısı

Erciyes Teknopark Ev Sahipliğinde Erciyes’te Gerçekleştirildi

Erciyes Teknopark, ODTÜ Teknokent, Konya Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası ve Kosgeb Ankara Ostim Müdürlüğü’nün bulunduğu Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyumu Erciyes Teknopark ev sahipliğinde Erciyes’te gerçekleştirildi.

 Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyum toplantısı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:” Avrupa İşletmeler Ağı’nın fayda ve verimliliğini arttırmak adına ağın Anadolu bölgesindeki temsilcilikleri Erciyes Teknopark’ın ev sahipliğinde Erciyes’te bir araya geldi. İki gün boyunca süren toplantıda 2018 yılına ait genel değerlendirmeler ve performans göstergeleri gözden geçirilerek, 2019 yılına ait yeni hedefler görüşüldü.

Avrupa İşletmeler Ağı 60’dan fazla ülkede 600 üye kurumda çalışan 3000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Firmaları, dış ticaret, uluslararası iş birlikleri konularında bilgilendirmek, inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamak Avrupa İşletmeler Ağı partner kuruluşlarının temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı Temsilcisi Erciyes Teknopark

2015-2020 yılları arasında Kayseri, Sivas ve Yozgat (TR 72) bölgesinde yetkili tek temsilcilik unvanına sahip olarak Erciyes Teknopark faaliyet göstermektedir. Böylece TR72 bölgesi firmaları hem Avrupa Birliği ve ticari iş birliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe aynı noktadan ulaşabilmektedirler.

Erciyes Teknopark olarak bugüne kadar ilimizin ekonomisine önemli katkılar sağlamış durumdayız. Kayseri ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması adına örnek gösterilecek uygulamaları hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz.

Avrupa İşletmeler Ağı’nın Anadolu bölgesindeki temsilcilikleri ile de Erciyes’te yaptığımız toplantıda 2019 yılına ait hedeflerimizi belirledik.”

Erciyes Teknopark’ta “Geleceği Kodlayan Çocuklar”

Eğitimi Düzenlendi

Erciyes Teknopark & Habitat Derneği iş birliği içinde çocukların bilgisayar karşısında tüketici konumdan çıkıp üretici olmalarını ve algoritmik düşünce sistematiğini içselleştirmelerini sağlamak adına Erciyes Teknopark’ta 7-14 yaş grubu için ücretsiz olarak “Geleceği Kodlayan Çocuklar” eğitimi düzenlendi.

Geleceği Kodlayan Çocuklar eğitimi hakkında açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:” Bu proje kapsamında çocukların sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser oluşturmanın yollarını öğrenmelerini planladık.

Proje kapsamında verilen eğitimlerde çocuklara dört temel değeri öğretmeyi hedefledik:

Hayal et – Tasarla – Yap – Paylaş.

“Geleceği Kodlayan Çocuklar” eğitimi çocuklar için kod okuryazarlığına giriş niteliği taşımaktadır. Eğitim içeriği Algoritma, Scratch Arayüzü, Scratch ile Oyun Tasarlama başlıklarından oluşmaktadır.

Çocukların programlama ile yazılım temel becerisini ve algoritmik düşünme yetisi kazanmasını sağlayan eğitim Geleceği Kodlayan çocukların bilişimsel düşünme ve hareket etmeleri için ilk basamak eğitim olarak tasarlanmıştır.

Erciyes Teknopark & Habitat Derneği iş birliği içinde düzenlenen gelişim eğitimlerinin yıl boyu farklı konu başlıklarında devam edeceğini de yinelemek isterim.”

 

İlgili Görseller