Şanlıurfa Teknokent

Harran Üniversitesi’nin 8 Eylül 2008 tarihli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan ön niyet başvurusu sonucunda, ön başvuru dosyası 3 Kasım 2009 tarihinde kabul edilerek, bakanlar kuruluna imzaya açılmıştır. Değerlendirme kurulunun uygun görmesiyle birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 29 Mart 2010 tarihli ve 1854 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4. maddesi çerçevesinde, 28 Nisan 2010 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 2010/27565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiş ve 31 Ekim 2011 tarihinde Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. kurulmuştur. İdare binası ve kuluçka merkezi inşaatı 2014 yılında tamamlanmış olup 1 Kasım 2014 tarihi itibarı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Şanlıurfa Teknokent faaliyetlerini:

Harran Üniversitesi Şairnabi TGB (TGB-1)

Harran Üniversitesi Gülveren TGB (TGB-2)

Harran Üniversitesi GAP TGB (TGB-3)

olmak üzere 3 bölgede sürdürmektedir.

İletişim Bilgileri

Ulubağ Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, No:283, PK: 63050, Haliliye/Şanlıurfa
0(414) 318 32 17

Bizimle İletişime Geçin